Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizuje zadania Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie:

Realizacji programów unijnych w ramach perspektywy na lata 2014 – 2020:

Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.

Wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań Krajowego Kontrolera Programów Interreg VA 2014-2020: Południowy Bałtyk oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektów:

„Realizacja przez Wojewodę Dolnośląskiego, Lubuskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego zadań Kontrolera Krajowego w ramach Programów INTERREG VA 2014-2020:Polska-Saksonia, Południowy Bałtyk, Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w latach 2018-2020” numerach POPT.01.02.00-00-0225/18 oraz POPT.02.01.00-00-0226/18.

Zatrudnienie pracowników jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu:

„Realizacja przez Wojewodów zadań Kontrolera Krajowego w Programach Interreg V-A 2014-2020 - wsparcie zatrudnienia w 2020 roku” o numerze POPT.01.01.00-00-0329/20.

Realizacji programów unijnych w ramach perspektywy na lata 2007 – 2013:

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 – 2013,
Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.


cofnij do druku na górę