Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizuje zadania Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie:


Realizacji programów unijnych w ramach perspektywy na lata 2014 – 2020:


1. Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,

2. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.


Wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań Krajowego Kontrolera Programów Interreg VA 2014-2020: Południowy Bałtyk oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektów:


1. „Zapewnienie niezbędnych warunków pracy umożliwiających realizację przez Wojewodę Dolnośląskiego, Lubuskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego zadań Kontrolera Krajowego w ramach Programów INTERREG V-A 2014-2020: Polska-Saksonia, Południowy Bałtyk, Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w 2021 roku” o numerze POPT.01.02.00-00-0391/21

2. „Finansowanie działań wspierających realizację przez Wojewodę Dolnośląskiego, Lubuskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego zadań Kontrolera Krajowego w ramach Programów INTERREG VA 2014-2020: Polska-Saksonia, Południowy Bałtyk, Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w 2021 roku o numerze POPT.02.01.00-00-0390/21.

Zatrudnienie pracowników jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu:

„ Realizacja przez Wojewodów zadań Kontrolera Krajowego w Programach Interreg VA 2014-2020 wsparcie zatrudnienia w 2021 roku” o numerze POPT.01.01.00-00-0382/21


cofnij do druku na górę