Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Medycyna szkolna - Statystyka - Sprawozdawczość statystyczna z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

2016-06-03

Sprawozdawczość statystyczna z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

17 grudnia 2019 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa zachodniopomorskiego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Na mocy ww. porozumienia sprawozdawczość statystyczną z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2019/2020 przeprowadzać będzie Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków.

 

Dodatkowe informacje z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zbierane są na zmienionym formularzu:

GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE I SPOŁECZNE UCZNIÓW W SZKOŁACH

Druki dotępne są w zakładce Druki sprawozdawcze

 

Wypełnione druki za rok szkolny 2019/2020 należy przesłać do 15 października 2020 r. na adres:
 

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 

lub drogą elektroniczną na adres: rsirko@szczecin.uw.gov.pl
 

 


cofnij do druku na górę