Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Komunikat dotyczący obowiązywania DYREKTYWY 2014/24/UE oraz DYREKTYWY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

2016-05-31

Komunikat dotyczący obowiązywania DYREKTYWY 2014/24/UE oraz DYREKTYWY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

W związku z powstałymi opóźnieniami w implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, Beneficjentom programów EWT sugerujemy:

-  wstrzymanie realizacji zamówień publicznych w okresie kiedy nowe przepisy nie zostaną włączone do polskiego porządku prawnego,

-  w przypadku zamówień, których nie można przesunąć w czasie, Beneficjenci powinni postępować zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie  Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), który jest dostępny pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test


cofnij do druku na górę