Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Konkurs - HEJT. Nie ma zgody dla tej mowy

2016-05-10

Konkurs - HEJT. Nie ma zgody dla tej mowy

Regulamin konkursu.

Organizator Konkursu:  Wojewoda Zachodniopomorski.

Czas trwania konkursu: od 10 maja 2016 r. do 1 czerwca 2016 r.  

Ogłoszenie wyników  -  8 czerwca 2016 r.

Warunki konkursu: Do udziału w konkursie organizator zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przez gimnazjalistów swoich pomysłów – czy należy i w jaki sposób można walczyć z tzw. hejtem – mową nienawiści i nietolerancji w internecie oraz zwykłym codziennym języku, wobec grup i jednostek z powodu przynależności rasowej i etnicznej.

Technika prac – dowolna.

Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie, lub zespołowo.

Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, jasna i logiczna struktura pracy, pomysłowość

Prace winny być oznaczone  imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem szkoły oraz numerem telefonu.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 prace.

Organizator ustanawia nagrody za zajęcie 1, 2 oraz 3 miejsca w konkursie oraz trzy wyróżnienia.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich publicznej ekspozycji.

 

Prace należy nadsyłać pod adresem:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
Tel. 91 4303462

Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl


cofnij do druku na górę