Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego - Aktualizacja tabel (dane za 2015 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego

2016-02-08

Aktualizacja tabel (dane za 2015 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Tabela 1-Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2015
format pliku xls .xls
27 kB
2016-02-08, 12:35:27
2
Tabela 2-Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2015
format pliku xls .xls
26.5 kB
2016-02-08, 12:35:54
3
Tabela 3 - wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2015
format pliku xls .xls
31 kB
2016-02-08, 12:36:09
4
Tabela 4-Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2015
format pliku xls .xls
33.5 kB
2016-02-08, 12:36:22
5
Tabela 5 - Liczba przyjętych pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku 2015
format pliku xls .xls
26.5 kB
2016-02-08, 12:36:44
6
Tabela 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 2015
format pliku xls .xls
27.5 kB
2016-02-08, 12:36:57
7
Tabela 8 - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
format pliku xls .xls
39 kB
2016-02-08, 12:37:07
8
Tabela 9-Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.
format pliku xls .xls
27 kB
2016-02-08, 12:37:19
9
Tabela 10-Szpitalne oddziały ratunkowe
format pliku xls .xls
36 kB
2016-02-08, 12:37:37
10
Tabela 12 - Jednostki organizacyjne szpitala
format pliku xls .xls
30.5 kB
2016-02-08, 12:37:54
11
Tabela 13 - Stanowiska dyspozytorów medycznych - dane za rok 2015
format pliku xls .xls
39 kB
2016-02-08, 12:38:08
12
Tabela 14 - Personel pracujący w jednostkach systemu
format pliku xls .xls
31 kB
2016-02-08, 12:38:28
13
Tablea 15 - Liczba i rozmieszczenie szpitali
format pliku xls .xls
26.5 kB
2016-02-08, 12:34:51
cofnij do druku na górę