Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Spraw Społecznych - Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

WAŻNE:

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę dostarczyć do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,  oświadczenie o przyjęciu dotacji (wg wzoru zamieszczonego przez Urząd Wojewódzki na stronie internetowej urzędu), a także okazać, na żądanie Wojewody udzielającego dotacji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie skanu oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy: s@szczecin.uw.gov.pl

 

Dodatkowych informacji udzielają: Jacek Araś (tel. 91 4303 489) i Małgorzata Kruszewska (tel. 91 4303 228)


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór - oświadczenie o kwalifikowalności VAT
format pliku docx .docx
14.6 kB
2016-03-23, 11:34:03
2
Wzór weksla i deklaracji wekslowej 2016
format pliku doc .doc
45 kB
2016-03-23, 11:34:34
cofnij do druku na górę