Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Wieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Przejściami Granicznymi

Wieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Przejściami Granicznymi

Zadania Wieloosobowego stanowiska ds. Zarządzania Przejściami Granicznymi:


1. Wprowadzenie na wniosek lub po zaopiniowaniu przez właściwy organ ochrony granicy – zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej, opracowywanie projektów zarządzeń Wojewody w tym zakresie;
2. Propozycje do planów zagospodarowania granicy państwowej;
3. Finansowanie przejść granicznych oraz planowanie i wykonania inwestycji w tym zakresie;
4. Ustalanie zasięgu terytorialnego przejść granicznych (morskich i lotniczego).


cofnij do druku na górę