Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

2015-12-23

OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 27.07.2015 r. Pana Tadeusza Rajkiewicza, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 17.12.2015 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, znak: AP-1.7820.100-16.2015.RŚ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.

Szczecin, dnia 21 grudnia 2015 r.
AP-1.7820.100-18.2015.RŚ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 27.07.2015 r. Pana Tadeusza Rajkiewicza, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 17.12.2015 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, znak: AP-1.7820.100-16.2015.RŚ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
• Jednostka ewidencyjna - Biesiekierz:
obręb 0045 Stare Bielice: 241/3, 333, 212/1,212/2, 213/1, 213/3, 214/4, 214/5, 214/2, 214/31, 214/33, 214/11, 230/1, 220, 221, 222, 219/1, 219/2,
726/8, 85/2, 90/36, 90/44, 90/48, 90/49, 262/4, 91, 92/1, 92/2, 223/15, 223/17, 223/18, 223/1, 224, 225/1, 226/7, 95/4, 94/13, 94/12, 94/2, 58/11, 94/11, 57, 58/12, 58/4, 58/5, 94/15, 94/4, 55, 50/33, 50/32, 50/30, 50/45, 50/54, 50/65, 50/64, 50/66, 321, 51/4, 51/1, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 53/8, 54/3, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/9, 94/4, 54/1, 54/2, 54/9.
• Jednostka ewidencyjna – M. Koszalin:
obręb 0007 Koszalin: 1/19, 1/17, 1/16, 1/15, 25/29, 25/34, 25/30, 29/5, 29/4, 25/31, 29/1, 28, 27.
obręb 0003 Koszalin: 712/3.
obręb 0005 Koszalin: 4/8, 3/2, 2/18, 2/13, 2/15, 2/23, 2/26, 2/14, 2/2, 2/22, 2/8, 1,
obręb 0004 Koszalin: 1/1, 2/4, 15/14, 1/3, 1/4, 2/3, 15/6, 3/2, 15/5,
obręb 0013 Koszalin: 1/24, 1/22, 1/23, 1/21, 1/50, 1/14, 1/7, 1/17, 1/13, 1/4, 1/18, 1/6.
obręb 0053 Koszalin: 799/4, 799/3, 817/2, 498, 154/3.
obręb 0014 Koszalin: 1, 2/6, 2/4, 2/7, 2/5.
obręb 0034 Koszalin: 300/4, 308/7.
• Jednostka ewidencyjna – M. Sianów:
obręb 0001 Sianów: 8, 9, 10, 11/2.
obręb 0002 Sianów: 16, 17, 18, 22/2, 21, 23, 24, 27, 39, 35, 40/1, 54, 53, 52, 51, 47, 41/4, 50, 49, 48, 46, 45, 44, 56, 127.
obręb 0003 Sianów: 41.
• Jednostka ewidencyjna – Sianów-obszar wiejski:
obręb 0027 Skwierzynka: 310, 311/1, 260/1, 155, 154/1, 154/2, 156, 158, 160, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 23, 21, 244/1, 17, 15, 16, 25/2, 25/1, 26, 27/2, 28, 29, 30, 31/1, 245/1, 32, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35/2, 35/1, 36, 37, 307/1, 48, 47, 46, 45, 44/1, 43/1, 255/4, 111, 109/2.
obręb 0127 Kędzierzyn: 1, 148/1, 2, 150, 15/6, 15/7, 15/8, 4/7, 4/3, 4/4, 4/5, 4/8, 4/6, 4/9, 14/1, 141/2, 13/6, 27/1, 12/2, 12/1, 28/11, 31, 153, 28/16, 28/13, 131/2, 67/2, 67/3, 67/4, 135/1, 71, 72, 134/1, 68/2, 66/3, 69/1, 155/9, 155/7, 155/8, 155/6, 118, 121/1, 94/1, 94/2, 95, 94/5, 91/1, 93/1, 117, 96, 114, 115, 97, 102, 101/1, 100, 99, 98.
obręb 0128 Gorzebądz: 56/1, 57/1, 87, 59/2, 60/2, 60/1, 59/1, 79, 37/4, 37/5, 42/3, 39/12, 40/3, 40/8, 81/4, 48/11, 48/10, 51/9, 133, 51/5, 50/6, 51/10, 52/2, 52/1, 82/2, 19/2, 18/1, 18/2, 17/3, 17/8, 17/7, 17/6, 16, 14, 15.
obręb 0129 Kłos: 59, 60, 61, 62/2, 64/1, 124/1, 64/2, 64/3, 65/2, 65/1, 66, 67/1.

obręb 0028 Skibno: 194, 196/3, 197/4, 197/6, 200/1, 246/4, 287, 282/2, 282/3, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 285/4, 285/3, 198/1, 245/3, 245/6, 247/1, 247/2, 248/1, 248/5, 248/4, 259/1, 255, 285/14, 285/15, 285/13, 285/12, 261, 260/4, 260/5,
obręb 0034 Karnieszewice: 193/1, 194, 195/1, 196/4, 196/2, 196/5, 196/3, 227/1, 185/2, 185/4, 487, 204/2, 204/1, 227/2, 218, 219/6, 219/2, 219/5, 484/51, 484/31, 175/14, 175/10, 175/9, 175/13, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 220, 484/10, 182/3, 150, 33/3, 33/2, 175/8, 33/4.

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej i/lub obowiązku przebudowy dróg innych kategorii:
• Jednostka ewidencyjna - Biesiekierz:
obręb 0045 Stare Bielice: 241/3, 208/1, 211, 253/7, 253/4, 212/1, 212/2, 213/1, 213/3, 213/30, 214/31, 214/33, 214/11, 220, 214/11, 219/1, 219/8, 219/7, 219/2, 726/2, 726/7, 726/8, 85/2, 90/36, 90/50, 89/25, 59, 58/11, 40/1, 40/3, 47, 61/7, 61/8, 61/6, 56/7, 56/1, 58/1, 58/3, 58/4, 58/6, 58/9, 58/12, 58/5, 55, 52/4, 52/3, 321, 51/4, 321, 50/66, 50/60, 50/45, 50/33, 321, 50/32, 52/5, 54/9, 54/2, 54/1, 94/4, 94/15, 94/16, 94/11, 92/1, 92/2, 94/6, 94/8, 95/33, 95/30, 95/31, 95/32, 95/27, 93, 95/4, 95/5, 85/2, 226/3, 226/6, 226/7, 225/5, 224, 223/5, 223/6, 223/9, 223/10, 223/19, 221, 220, 222, 223/11, 223/12, 223/18, 223/4, 223/3, 224, 225/1, 223/14, 223/13, 214/11, 230/2, 230/3, 238, 333, 241/3, 266/67, 266/33, 266/4.
• Jednostka ewidencyjna – M. Koszalin:
obręb 0007 Koszalin: 1/19, 1/16, 29/5, 29/1, 28, 27, 30/2, 25/35, 25/31, 30/1, 25/34, 1/15, 1/17, 1/18,
obręb 0005 Koszalin:4/5, 4/7, 4/8, 3/1, 3/2, 2/6, 2/8, 2/12, 2/13, 2/16, 2/17, 2/18, 2/21, 2/22, 2/24, 2/25, 2/27, 2/2, 2/1, 1,
obręb 0004 Koszalin: 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 15/6, 15/5, 15/4, 2/2, 5, 4, 3/2, 15/14,
obręb 0012 Koszalin: 426, 2/1.
obręb 0013 Koszalin: 1/22, 1/20, 1/24, 1/21, 1/13, 1/14, 1/17, 1/21, 1/19, 1/6, 1/4, 1/7, 104/1, 1/50, 80, 1/25, 1/49, 105, 108, 104/2, 109, 126, 1/48, 1/47, 1/41, 1/23,
obręb 0053 Koszalin: 799/7, 541, 543, 545, 798/1, 498, 799/3, 799/4, 151/4, 151/3.
obręb 0014 Koszalin: 2/7, 2/4, 1.
obręb 0034 Koszalin: 308/7, 12/6, 300/3, 12/6.
• Jednostka ewidencyjna – Sianów - obszar wiejski:
obręb 0027 Skwierzynka: 155, 157, 158, 160, 159, 162/1, 162/2, 163, 260/1, 161, 173, 174, 279, 15, 14, 13, 12, 244/1, 32, 33/2, 307/1, 37, 255/4, 285, 296, 255/5, 293/1, 295/3, 286, 147/1, 295/2, 46, 307/2, 251, 109/2, 32, 245/1, 27/2, 28, 29, 25/2, 187.
obręb 0127 Kędzierzyn: 2, 3, 148/1, 4/2, 4/4, 4/6, 14/1, 147/1, 5, 28/11, 28/12, 28/13, 131/2, 28/10, 10/1 139, 72, 132, 73, 9, 131/3, 76/1, 134/1, 75/1, 155/1, 135/1, 69/1, 121/1, 88/2, 90/1, 91/1, 93/1, 117, 115, 97,. 103/2, 102, 101/1, 94/1, 118, 131/2, 67/2, 68/2, 66/3, 153, 27/1, 12/1, 4/9, 150, 1, 15/6.
obręb 0128 Gorzebądz: 39/12, 81/4, 48/11, 50/6, 82/2, 50/5, 51/9, 19/2, 17/3, 14, 13/1, 12/2, 12/3, 10/1, 133, 51/10, 52/2, 52/1, 53/3, 82/2, 17/8, 48/4, 48/10, 48/8, 39/12.
• Jednostka ewidencyjna – M. Sianów:
obręb 0002 Sianów: 17, 18, 21, 22/2, 21, 27, 35, 41/4, 47, 50, 49, 36, 37, 123, 136, 41/3, 41/2, 41/4, 43/2, 43/1, 44, 45. 56, 126, 125, 48, 53, 54, 27, 25, 24, 23.
obręb 0003 Sianów: 701, 44, 45, 41,
• Jednostka ewidencyjna – Sianów - obszar wiejski:
obręb 0028 Skibno: 194, 195/1, 196/3, 197/4, 196/2, 198/1, 200/1, 246/4, 282/3, 283/5, 283/6, 287, 245/8, 245/7, 245/5, 245/6, 247/1, 245/3, 248/1, 259/1, 252, 254, 255, 259/1, 285/15, 260/4, 260/5, 260/4, 261, 285/13, 285/12, 285/11, 287, 248/4, 247/2, 247/1, 287, 283/8, 194, 197/4, 701.
obręb 0034 Karnieszewice: 193/1, 194, 195/1, 204/2, 218, 219/5, 217, 150, 36/3, 175/14, 175/10, 175/9, 175/13, 175/14, 61, 30/1, 30/2, 32/6, 32/5, 32/4, 33/3, 33/2, 175/8, 182/3, 484/51, 484/31, 484/53, 484/10, 484/21, 484/20, 484/19, 488, 484/48, 484/35, 484/33, 185/2, 228/4, 227/1, 196/4, 196/2, 195/1, 194, 193/1.
obręb 0129 Kłos: 124/1, 64/1, 62/2.

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych)
• Jednostka ewidencyjna - Biesiekierz:
obręb 0045 Stare Bielice: 97.
• Jednostka ewidencyjna – Sianów - obszar wiejski:
obręb 0127 Kędzierzyn: 116/2.
• Jednostka ewidencyjna – M. Koszalin:
obręb 0004 Koszalin: 13.
• Jednostka ewidencyjna – M. Sianów:
obręb 00021 Sianów: 2
• Jednostka ewidencyjna – Sianów - obszar wiejski:
obręb 0129 Kłos: 120.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

 

 

 


cofnij do druku na górę