Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Obronność - Oddział Spraw Obronnych

Oddział Spraw Obronnych

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych

Tomasz Pawnuk
pok. 132
tel. 91 4303636
fax. 91 4335 915
e-mail tpawnuk@szczecin.uw.gov.pl

 

stanowisko pracy do spraw planowania obronnego i szkolenia
pok. 133; tel. 91 4303 673

 

stanowisko pracy do spraw stanowisk kierowania, kwalifikacji wojskowej, militaryzacji i programowania mobilizacji gospodarki,
pok. 131; tel. 91 4303 638

 

stanowisko pracy do spraw ochrony obiektów, akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony i HNS
pok. 133; tel. 91 4303 672

 

stanowisko pracy do spraw obronnych w zakresie zabezpieczenia medycznego
pok. 133; tel. 91 4303 674

 


 

DO ZADAŃ ODDZIAŁU SPRAW OBRONNYCH należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania oraz realizacji zadań obronnych wykonywanych w województwie zachodniopomorskim; koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami;
 2. opracowywania planu operacyjnego funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; nadzoru nad opracowaniem takich planów w organach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych, na które nałożono zadania obronne;
 3. opracowywania planu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne w województwie zachodniopomorskim;
 4. opracowywania programu pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 5. organizowania systemu stałych dyżurów w województwie;
 6. przygotowania stanowisk kierowania; koordynowania w województwie zachodniopomorskim przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie;
 7. opracowywania wojewódzkiego programu mobilizacji gospodarki;
 8. organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podporządkowane i nadzorowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w tym przez przedsiębiorców;
 9. wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS);
 10. koordynowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. organizowania przygotowania kwalifikacji wojskowej i nadzoru nad prawidłowością jej przebiegu;
 12. planowania, tworzenia i nadzoru nad formowaniem i przygotowaniem do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
 13. opracowywania założeń akcji kurierskiej w województwie zachodniopomorskim i nadzoru nad ich realizacją;
 14. obowiązkowej i szczególnej ochrony obiektów;
 15. prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych oraz koordynowania działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych;
 16. szkolenia obronnego, w tym koordynowania szkolenia obronnego organizowanego przez organy samorządu terytorialnego.
Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie Nr 18/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
format pliku pdf .pdf
38.6 kB
2011-06-13, 16:01:02
2
Założenia do akcji kurierskiej dla terenu województwa zachodniopomorskiego
format pliku pdf .pdf
50.7 kB
2011-06-13, 16:01:21
3
KARTA INFORMACYJNA-Kwalifikacja wojskowa - koimisje lekarskie
format pliku doc .doc
54.5 kB
2014-01-29, 09:17:40
4
Kwalifikacja Wojskowa 2016 - prezentacja
format pliku ppt .ppt
4821.5 kB
2016-01-20, 08:58:58
cofnij do druku na górę