Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

2016-01-04

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

numery infolinii na czerwonym tle

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

 

Szczegółowe informacje o dostępności posiłków i miejsc noclegowych zawarte są w „Informatorze dla bezdomnych” stworzonym przez Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW. Informator został przesłany do wszystkich organów samorządu terytorialnego województwa, organizacji pozarządowych, wybranych organów administracji rządowej województwa oraz administratorów infrastruktury kolejowej i autobusowej.

 

W styczniu ubiegłego roku na terenie Zachodniopomorskiego przebywało 2931 osób bezdomnych - 2350 mężczyzn, 408 kobiet i 173 dzieci. Liczbę bezdomnych oszacowano na podstawie spisu przeprowadzonego w nocy z 22 na 23 stycznia 2015 w ogrzewalniach, noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych, hostelach, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych, miejscach niemieszkalnych, pustostanach, domkach oraz altankach działkowych


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy
format pliku pdf .pdf
1150.6 kB
2016-01-04, 10:58:18
cofnij do druku na górę