Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Walcz z mową nienawiści, wygrywaj nagrody

2015-10-30

Walcz z mową nienawiści, wygrywaj nagrody

Wojewoda zachodniopomorski ogłasza konkurs na najlepszą pracę pisemną „Wolność słowa a mowa nienawiści: tolerancja, niewiedza, lęk przed nieznanym, zrozumienie ”. Teksty można przesyłać od 2 do 30 listopada 2015.

Konkurs skierowany jest do uczniów zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac powinna być związana z zapobieganiem rasizmowi, walką z dyskryminacją rasową oraz ksenofobią. Technika prac może być dowolna: esej, kartka z pamiętnika, list, opis, opowiadanie, przemówienie, rozprawka, recenzja czy reportaż.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia 2015 r. Ocenie podlegać będą: zgodność pracy z tematem, trafny tytuł, spójność tekstu, logiczność, poprawność językowa, a także pomysłowość i fantazja twórcy.


Prace należy przesyłań na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego
do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


cofnij do druku na górę