Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Straże gminne i miejskie - Program standaryzacji i certyfikacji straży gminnych (miejskich)

Program standaryzacji i certyfikacji straży gminnych (miejskich)

Program standaryzacji straży gminnych (miejskich) jest programem dobrowolnym. Celem programu jest podniesienie jakości i rozszerzenie działalności straży na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w ramach realizacji zadań ustawowych straży oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku straży gminnych (miejskich) wśród społeczeństwa.

W programie znalazły się odniesienia do obszarów działalności straży w zakresie planowania oraz organizacji i realizacji zadań ustawowych, doskonalenia zawodowego i kontroli wewnętrznej, jak i działania pozaustawowe mające wpływ na postrzeganie straży przez społeczność lokalną.

Do udziału w programie straż zgłasza Wójt, Burmistrz (Prezydent Miasta), a po osiągnięciu przez nią wymagań określonych w programie standaryzacji, wnioskuje do Wojewody Zachodniopomorskiego o objecie podległej straży procedurą standaryzacji i przyznania certyfikatu. Terminy składania wniosków do dnia: 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku.

Szczegółowe zasady zgłaszania straży gminnych (miejskich) do standaryzacji oraz przyznawania certyfikatów określa „Regulamin wnioskowania o ocenę standardu i przyznawania certyfikatu”. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać:


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie nr 649 Wojewody z dnia 7.10.2015 r. ws. powołania Zespołu
format pliku pdf .pdf
151.9 kB
2015-10-23, 15:24:29
2
Regulam standaryzacji i certyfikacji strazy gminnych
format pliku pdf .pdf
150.8 kB
2015-10-23, 15:24:36
3
Program Standaryzacji Straży Gminnych i Miejskich
format pliku pdf .pdf
556.5 kB
2015-10-23, 15:24:47
4
Wniosek o objęcie straży programem standaryzacji i certyfikacji
format pliku doc .doc
248 kB
2015-10-23, 15:24:58
5
Wniosek o objęcie straży programem standaryzacji i certyfikacji
format pliku pdf .pdf
444.8 kB
2015-10-23, 15:25:07
6
Wzory dokumentów do standaryzacji
format pliku pdf .pdf
614.5 kB
2015-10-23, 15:25:17
cofnij do druku na górę