Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Petycje

2015-09-21

Petycje

Rozpatrywanie petycji

Przedmiot petycji:


W jaki sposób można wnieść petycję?

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:


Petycja musi być podpisana:

 

Gdzie złożyć petycję?


w Szczecinie:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
pokój 11,
Wydział Prawny,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,
tel. 91 43 03 258, 91 43 03 649,
fax 91 43 03 270,
e-mail: wp@szczecin.uw.gov.pl.


w Koszalinie:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00,
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie,
pokój 187,
ul. Władysława Andersa 34,
75-950 Koszalin,
tel. 94 34 28 203,
fax 94 34 23 816,,
delegatura@szczecin.uw.gov.pl.


Drogą elektroniczną:
e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /low5658fe1/skrytka
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil


Sposób rozpatrywania petycji:

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 


Zobacz również artykuły:

1
Petycje złożone w ZUW Szczecin
cofnij do druku na górę