Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego

2011-05-16

Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego

STRUKTURA ODDZIAŁU

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy
tel. 91 4303 342
fax. 91 433 85 22
infolinia 800 170 010
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl

 

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego
Jacek Prabucki, tel. 91 43 03 360

  

Stanowisko pracy ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej
Krzysztof Pertkiewicz, tel. 91 43 03 382

 

Stanowisko pracy ds. systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania, zagrożeń terrorystycznych oraz likwidacji zagrozeń radiacyjnych
Jakub Mirkowicz, tel. 91 43 03 733

  

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ewa Szostak, tel. 91 43 03 731

 

 Stanowisko pracy ds. infrastruktury krytycznej, zagrożeń oraz nadzoru nad ochroną fizyczną obiektów
Adam Banaszczak, tel. 91 43 03 114


Stanowisko pracy ds. zagrożeń, bezpieczeństwa imprez masowych, współpracy międzynarodowej oraz monitorowania zagrożeń
Władysław Drużga, tel. 91 43 03 373

  

Stanowisko pracy ds. koordynacji i funkcjonowania dyżurnych stanowisk pracy w WCZK
Robert Bloch, tel.  91 43 03 120

 

Stanowisko pracy ds. zabezpieczenia systemów łączności

Henryk Jurek, tel. 91 43 03 260

 

 

 

 

 

 


 


DO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym:
  gromadzenie i przekazywanie bieżących danych obrazujących stan bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
  sporządzanie raportów sytuacyjnych i dobowych dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  sporządzanie doraźnych informacji na temat występujących zagrożeń i przekazywanie ich Wojewodzie oraz innym organom wojewódzkiej administracji publicznej;
 2. monitorowania, analizowania i prognozowania zagrożeń oraz uruchamiania stosownych procedur reagowania kryzysowego;
 3. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego, stanowiskami dyżurnymi i dyspozytorami organów administracji publicznej;
 4. nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współpracy z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego;
 6. współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 7. dokumentowania działań podejmowanych przez Centrum;
 8. nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 9. realizowania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 10. przygotowania i realizacji procedur dotyczących stopni alarmowych na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego lub sabotażu;
 11. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 12. realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego;
 13. zapewnienia Wojewodzie kierowania działaniami obejmującymi zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej oraz zapewnienie funkcjonowania i dokumentowania prac:
   Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,
  Zachodniopomorskiego Zespołu do Spraw Energetyki Jądrowej,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista załączników:

TypPlik załącznika
KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie na materialy wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.
rozmiar pliku: 79.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2016-01-19 11:12:05
Zarządzenie nr 119/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyznaczania miejsc do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
rozmiar pliku: 931.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-04-11 12:24:17
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego
rozmiar pliku: 4202.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-04-09 09:44:45
cofnij do druku na górę