Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - NPPDL - edycja 2012-2015 - NPPDL 2015 - Lista zmieniona nr 5

2015-09-18

Lista zmieniona nr 5

W dniu 15 września br. Minister Administracji i Cyfryzacji zamieścił na stronie internetowej BIP Listę zmienioną nr 5, do listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa, dotyczącą dróg gminnych oraz powiatowych. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z oszczędności przetargowych, dzięki czemu przyznano dofinansowanie z budżetu państwa dla kolejnego zadania, realizowanego na drogach gminnych.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Lista zmieniona nr 5 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Rok dofinansowania 2015).
format pliku pdf .pdf
213.4 kB
2015-09-18, 09:05:54
cofnij do druku na górę