Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2015 r. - Aktualności Rady - Powołanie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych

2015-08-26

Powołanie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych

6 sierpnia 2015 r. Wojewoda Zachodniopomorski powołał Wojewódzką Radę ds. Potrzeb Zdrowotnych

W skład Rady weszło 56 konsultantów wojewódzkich oraz ośmiu członków powołanych spośród wskazanych przedstawicieli: wojewody, marszałka województwa, Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Urzędu Statystycznego w Szczecinie, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców. Przewodniczącym Rady została Mariola Cieśla, dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Do głównych zadań Rady będzie należeć współdziałanie z wojewodą przy:

  1. tworzeniu Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych,
  2. ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie Nr 486/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
format pliku pdf .pdf
75.4 kB
2015-08-26, 12:08:54
cofnij do druku na górę