Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych - Akty Prawne

Akty Prawne


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 469)
format pliku html .html
kB
2019-02-11, 12:33:42
2
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2019-09-13, 14:22:50
3
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2015-08-25, 14:58:38
4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych
format pliku html .html
kB
2015-08-25, 14:59:43
5
Zarządzenie Nr 486/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
format pliku pdf .pdf
75.4 kB
2015-08-25, 15:01:05
6
Zarządzenie Nr 803/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
format pliku pdf .pdf
205.4 kB
2016-12-16, 12:17:47
cofnij do druku na górę