Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2015 r. - Posiedzenia

Posiedzenia

Lp. Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia
1 18 sierpnia
2015 r.
 1. Wręczenie aktów powołania członkom Rady
 2. Przedstawienie głównych zadań realizowanych przez Radę
 3. Omówienie spraw organizacyjnych
2 30 listopada
2015 r.
 1. Uchwalenie Regulaminu Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
 2. Przyjecie protokołu z I posiedzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
 3. Uchwalenie opinii do regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu onkologii dla województwa zachodniopomorskiego
 4. Wolne wnioski
3 23 czerwca
2016 r.
 1. Omówienie głównych problemów zdrowotnych w województwie zachodniopomorskim
 2. Rekomendowanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego na okres od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
4 29 sierpnia
2018 r.
 1. Omówienie głównych problemów zdrowotnych w województwie zachodniopomorskim
 2. Rekomendowanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego na okres od 1 stycnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

 


cofnij do druku na górę