Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2015 r. - Zadania Rady

Zadania Rady

Dla najbliższej perspektywy czasowej:

Współdziałanie z wojewodą przy ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej ustala wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych na podstawie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych (RMPZ) sporządzonej dla obszaru danego województwa. Priorytety ustala się, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Ustala się je na okres, na który sporządza się RMPZ.

Uwaga!

Dwie pierwsze mapy będą sporządzone wyłącznie w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Mapy te sporządzi Minister Zdrowia do dnia:

w przypadku map na okres od 30 czerwca 2016 do 31 grudnia 2018,
 

w przypadku map na okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021.
 

 

W dalszej perspektywie czasowej:

1) Współdziałanie z wojewodą przy sporządzaniu kolejnych RMPZ

 Kolejne Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych będzie się sporządzać raz na 5 lat. Sporządzane będą przez wojewodę w porozumieniu z Wojewódzka Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych.

Pierwsza RMPZ sporządzana przez wojewodę w porozumieniu z Radą będzie obejmować okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026.

 2) Współdziałanie z wojewodą przy ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej na podstawie kolejnych RMPZ
 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Materiał informacyjny dotyczący oceny potrzeb zdrowotnych
format pliku pdf .pdf
205.8 kB
2015-08-26, 14:40:29
2
Prezentacja multimedialna na temat WRPZ z 18.08.15
format pliku pdf .pdf
1817.4 kB
2015-08-26, 14:51:21
cofnij do druku na górę