Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2015 r.

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2015 r.

 

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych zniesiona z dniem 30 lipca 2021 r. na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1292).

 

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych jest realnym i zaawansowanym narzędziem analitycznym, służącym do odpowiadania na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku zdrowotnego w województwie zachodniopomorskim i potrzeby jego mieszkańców. Pomaga w lepszym identyfikowaniu określonych potrzeb zdrowotnych regionu oraz wskazuje obszary wymagające podjęcia odpowiednich działań. Stanowi podstawę ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.


Sporządzone mapy i ustalone priorytety dla polityki zdrowotnej w regionie pozwalają na zapewnienie bardziej racjonalnego planowania inwestycji w ochronie zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz przyczyniają się do zwiększenia transparentności procesu zawierania umów ze świadczeniodawcami.


Mapa składa się z części przedstawiających trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę medyczną oraz jej wykorzystanie, zawiera również prognozę potrzeb zdrowotnych. Ważnym jej elementem jest analiza migracji pacjentów pomiędzy powiatami w ramach województwa zachodniopomorskiego oraz między województwami.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klazula RODO - Powoływanie członków Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych
format pliku pdf .pdf
138 kB
2021-02-19, 12:02:02
cofnij do druku na górę