Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Najnowsze informacje

50 Najnowszych artykułów


1
2020-07-07

Sprawozdanie finansowe 2019 ZUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Zachodniopomorski

czytaj wiecej
2
2020-07-08

Ogłoszenie nr 41 (KPRM 65315) -inspektor wojewódzki ds. obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo

czytaj wiecej
3
2020-07-07

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. O szczegółach akcji poinformował dziś w Koszalinie wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc i zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Popławski.

czytaj wiecej
4
2020-07-07

Ogłoszenie nr 42 (KPRM 65252) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
5
2020-07-03

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

- Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

czytaj wiecej
6
2020-07-03

Pieniądze na zasiłki dla poszkodowanych rodzin z Koszalina

Wicewojewoda Marek Subocz podpisał umowę na podstawie której z budżetu wojewody zachodniopomorskiego do miasta Koszalin trafi kwota w wysokości 192 tys. zł dla poszkodowanych w wyniku pożaru. Środki są przeznaczone na pokrycie 80 procent zasiłków dla 40 rodzin, które ucierpiały w pożarze z 4 na 5 czerwca w Koszalinie. Pozostałą część kwoty zasiłków pokryje samorząd.

czytaj wiecej
7
2020-07-03

Zakończenie dwóch inwestycji w ramach FDS

Dwie inwestycje na drogach lokalnych dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oddano dziś do użytku. Uroczystości odbyły się z udziałem wiceminister środowiska Małgorzaty Golińskiej i wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza.

czytaj wiecej
8
2020-07-03

Obwieszczenie wszczęcie postępowania -budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa od km 6-400 do km 14-300 na S6 wraz z odcinkiem S11 od w.Bielice do w. Koszalin Zach.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 09.04.2020 r. (ostatecznie uzupełniony 24.06.2020 r.) Pana Łukasza Wojny, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa od km 6+400 do km 14+300 na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód – poszerzenie pasa drogowego”

czytaj wiecej
9
2020-07-03

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 174/1, obręb 0012 Sarbinowo gmina Mielno, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 174/1, obręb 0012 Sarbinowo gmina Mielno, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

czytaj wiecej
10
2020-07-03

Od 1 lipca można składać wnioski online o dobry start

Rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających rok szkolny mogą już składać wnioski o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

czytaj wiecej
11
2020-07-03

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 1035/2, obręb 3 Nowe Warpno gmina Nowe Warpno, przeznaczonej do dzierżawy na 1 rok

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 1035/2, obręb 3 Nowe Warpno gmina Nowe Warpno, przeznaczonej do dzierżawy na 1 rok

czytaj wiecej
12
2020-07-03

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 1036/1 i nr 1036/2, obręb 3 Nowe Warpno gmina Nowe Warpno, przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 1036/1 i nr 1036/2, obręb 3 Nowe Warpno gmina Nowe Warpno, przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

czytaj wiecej
13
2020-07-03

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 159, obręb 0054 Stawno gmina Złocieniec, przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 159, obręb 0054 Stawno gmina Złocieniec, przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

czytaj wiecej
14
2020-07-03

Umowy na dokończenie obwodnicy Wałcza

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dwie kolejne umowy na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10. Tym samym zawarto już wszystkie najważniejsze umowy z nowymi wykonawcami obwodnicy.

czytaj wiecej
15
2020-07-02

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka: nr 69/51, nr 69/52, nr 69/53, nr 69/54, nr 69/55, nr 69/59, nr 69/61 obręb Troszyn gmina Mieszkowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 3 lata

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka: nr 69/51, nr 69/52, nr 69/53, nr 69/54, nr 69/55, nr 69/59, nr 69/61 obręb Troszyn gmina Mieszkowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 3 lata

czytaj wiecej
16
2020-07-02

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 306/3, obręb 2 Moryń, przeznaczonej do dzierżawy do 5 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 306/3, obręb 2 Moryń, przeznaczonej do dzierżawy do 5 lat

czytaj wiecej
17
2020-07-02

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 2, obręb Prostynia, gmina Kalisz Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 2, obręb Prostynia, gmina Kalisz Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat

czytaj wiecej
18
2020-07-02

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania dzierżawę na 10 lat: dz. nr 220 obręb Mostno, gmina Dębno, dz. nr 355, obręb Sarbinowo, gmina Dębno, dz. nr 582 obręb Dargomyśl, gmina Dębno, dz. nr 458 obręb Dalsze, gmina Myślibó

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania dzierżawę na 10 lat: dz. nr 220 obręb Mostno, gmina Dębno, dz. nr 355, obręb Sarbinowo, gmina Dębno, dz. nr 582 obręb Dargomyśl, gmina Dębno, dz. nr 458 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, dz. nr 145/1 obręb Wysoka gmina Boleszkowice

czytaj wiecej
19
2020-07-02

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 345, obręb 7 Chojna, przeznaczonej do dzierżawy do 5 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 345, obręb 7 Chojna, przeznaczonej do dzierżawy do 5 lat

czytaj wiecej
20
2020-07-02

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 377/1, obręb 4 Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy do 5 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 377/1, obręb 4 Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy do 5 lat

czytaj wiecej
21
2020-07-02

Historyczny mural – konkurs MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

czytaj wiecej
22
2020-07-02

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru w Koszalinie

Termin składania podań do dnia 13 lipca 2020 r. - wykształcenie wyższe geodezyjne, posiadanie uprawnień zawodowych z dziedziny geodezji i kartografii z zakresy 1 lub 2

czytaj wiecej
23
2020-07-01

Dofinansowanie dla żłobków

Kolejne umowy w ramach rządowego programu Maluch+ podpisał dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Do gmin i instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi trafi 6 mln 757 tys. zł.

czytaj wiecej
24
2020-07-01

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 roku przyznano dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

czytaj wiecej
25
2020-06-30

Coraz bliżej do obwodnicy Złocieńca

Ogłoszono przetarg na dokumentację dla obwodnicy Złocieńca w ciągu DK20. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji do dziennika urzędowego UE.

czytaj wiecej
26
2020-06-30

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1093/2019 z 28 listopada 2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1093/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR

czytaj wiecej
27
2020-06-30

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1091/2019 z 28 listopada 2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1091/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR

czytaj wiecej
28
2020-06-30

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1092/2019 z 28 listopada 2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1092/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR

czytaj wiecej
29
2020-06-30

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1094/2019 z 28 listopada 2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1094/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR

czytaj wiecej
30
2020-06-30

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1095/2019 z 28 listopada 2019r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1095/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR

czytaj wiecej
31
2020-07-01

ogłoszenie nr 38 - inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
32
2020-07-01

ogłoszenie nr 37 - inspektor wojewódzki do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
33
2020-07-01

ogłoszenie nr 36 - starszy inspektor do spraw kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
34
2020-07-01

ogłoszenie nr 35 - starszy inspektor do spraw kontroli finansowych w Wydziale Kontroli w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
35
2020-07-01

ogłoszenie nr 34 - starszy inspektor do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
36
2020-06-30

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110kV relacji Dolna Odra - Gryfino na terenie działki nr 162/12 obręb ewidencyjny nr 0005 miasta Szczecin.

czytaj wiecej
37
2020-06-30

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
38
2020-06-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka 164, obręb Lubin, gmina Międzyzdroje, przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka 164, obręb Lubin, gmina Międzyzdroje, przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

czytaj wiecej
39
2020-06-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka 846/41, obręb Międzywodzie przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka 846/41, obręb Międzywodzie przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata

czytaj wiecej
40
2020-06-30

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr - ogłoszenie na zastępstwo

czytaj wiecej
41
2020-06-30

ogłoszenie nr 40 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
42
2020-06-29

ogłoszenie ne 16 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
43
2020-06-29

Umowy na nowe linie autobusowe podpisane

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał dziś kolejne umowy z powiatami i gminami, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na nowe linie komunikacyjne.

czytaj wiecej
44
2020-06-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 717/2, obręb Nowe Worowe gmina Złocieniec przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 717/2, obręb Nowe Worowe gmina Złocieniec przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat

czytaj wiecej
45
2020-06-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 35/4, obręb 13 m. Kołobrzeg, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 35/4, obręb 13 m. Kołobrzeg, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

czytaj wiecej
46
2020-06-26

Nowa linia autobusowa w Drawsku

Wicewojewoda Marek Subocz podpisał dziś ze starostą drawskim Stanisławem Cybulą umowę na dopłatę w roku 2020 do nowej linii autobusowej w powiecie drawskim. Środki pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

czytaj wiecej
47
2020-06-26

Milion dla białogardzkiego szpitala

Milion złotych dla szpitala w Białogardzie na dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup i modernizację sprzętu medycznego. Wicewojewoda Marek Subocz dziś podpisał umowę w tej sprawie z powiatem białogardzkim.

czytaj wiecej
48
2020-06-26

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Prawie 1,2 mln zł ze środków Funduszu Solidarnościowego trafi do samorządów województwa zachodniopomorskiego. Wojewoda Tomasz Hinc podpisał umowy z MRPiPS, dzięki którym na Pomorzu Zachodnim będą realizowane dwa programy: „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

czytaj wiecej
49
2020-06-25

Rusza przetarg na dokumentację dla obwodnicy Stargardu w ciągu DK20

O inwestycji w ramach programu #100obwodnic mówili dziś w Stargardzie wojewoda Tomasz Hinc, wicewojewoda Marek Andrzej Subocz, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, poseł Michał Jach oraz prezydent Stargardu Rafał Zając.

czytaj wiecej
50
2020-06-25

Nowe farmy wiatrowe na Pomorzu Zachodnim

Dziś na Pomorzu Zachodnim uroczyście otworzono nowe farmy wiatrowe: w Karnicach II i Starza/Rybice. Oddane do użytku inwestycje Polskiej Grupy Energetycznej sprawiły, że łączna moc farm wiatrowych PGE zwiększyła się o blisko 20 proc. do ponad 647 MW

czytaj wiecej

Najnowsze informacje


cofnij do druku na górę