Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев - Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym

Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.

Projekt ma charakter kompleksowy – zakłada różnorodne działania na rzecz poprawy warunków integracji obywateli państw trzecich w polskim społeczeństwie, skierowane zarówno do cudzoziemców, jak i do społeczeństwa przyjmującego.

 

 

Pomoc prawna i integracyjna:

Prawnik i doradca integracyjny przyjmują klientów w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

telefonicznie pod numerem: (48 22) 556 44 66,

mailowo refugees@hfhr.org.pl

za pośrednictwem faksu: (48 22) 556 44 51 lub 50.


Więcej informacji: http://programy.hfhr.pl/dialog/


cofnij do druku na górę