Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat

Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat

Zadania realizowane przez Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat

Zadania realizowane przez Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat


W dziedzinie gospodarki nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa prowadzenie spraw dotyczących:

 1. przekazywania organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa;
   
 2. przekazywania gminom gruntów Skarbu Państwa nieoddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w granicach portów i przystani morskich niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej;
   
 3. wydawania postanowień i decyzji w sprawach prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 4. prowadzenia wojewódzkiego rejestru danych dotyczących stanu i formy realizacji spraw z zakresu prawa do rekompensaty;
   
 5. przygotowywania materiałów dla Wojewody w sprawach:

 

 


cofnij do druku na górę