Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Równe traktowanie - Pełnomocnik wojewody do spraw równego traktowania

Pełnomocnik wojewody do spraw równego traktowania

Janusz Modrzejewski - pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego do spraw równego traktowania 

 

Kontakt:
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 292
e-mail: jmodrzejewski@szczecin.uw.gov.pl

 

 

Do zadań Pełnomocnika należy realizacja zadań państwa w zakresie równego traktowania oraz niedyskryminacji, określonych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania,
w szczególności:
 

  1. Koordynowanie działań międzyresortowych na poziomie województwa w zakresie równego traktowania.
  2. Podejmowanie działań służących promowaniu zasady równego traktowania na terenie województwa oraz w urzędzie obsługującym wojewodę.
  3. Uświadamianie społeczeństwu problemu dyskryminacji oraz postaw i zachowań społecznych wobec osób dyskryminowanych.
  4. Udzielanie na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania informacji dotyczącej przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa oraz w urzędzie obsługującym wojewodę.
  5. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
  6. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

 


cofnij do druku na górę