Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego - Aktualizacja tabel (dane za 2014 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznwego Województwa Zachodniopomorskiego

2015-01-21

Aktualizacja tabel (dane za 2014 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznwego Województwa Zachodniopomorskiego


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Tabela 1-Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2014
format pliku xls .xls
26.5 kB
2015-01-21, 13:34:07
2
Tabela 2-Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2014
format pliku xls .xls
26.5 kB
2015-01-21, 13:34:40
3
Tabela 3 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2014
format pliku xls .xls
25 kB
2015-01-21, 13:35:10
4
Tabela 4-Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2014
format pliku xls .xls
20.5 kB
2015-01-21, 13:35:24
5
Tabela 5 - Liczba przyjętych pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku 2014
format pliku xls .xls
26.5 kB
2015-01-21, 13:35:44
6
Tabela 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 2014
format pliku xls .xls
27.5 kB
2015-01-21, 13:35:55
7
Tabela 8 - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
format pliku xls .xls
26 kB
2015-01-21, 13:39:27
8
Tabela 9-Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego – stan na dzień 31 grudnia 2014 r.
format pliku xls .xls
21 kB
2015-01-21, 13:39:38
9
Tabela 10-Szpitalne oddziały ratunkowe
format pliku xls .xls
29 kB
2015-01-21, 13:39:50
10
Tabela 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane
format pliku xls .xls
24.5 kB
2015-01-21, 13:46:50
11
Tabela 14 - Personel pracujący w jednostkach systemu
format pliku xls .xls
24.5 kB
2015-01-21, 13:47:59
12
Tablea 15 - Liczba i rozmieszczenie szpitali
format pliku xls .xls
20.5 kB
2015-01-21, 13:48:15
cofnij do druku na górę