Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Osoby dotknięte przemocą w rodzinie - Materiały informacyjne

Materiały informacyjne


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
format pliku pdf .pdf
4915.6 kB
2017-09-20, 13:03:54
2
Materiały dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
format pliku html .html
kB
2017-09-20, 13:04:53
3
Wykaz poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy świadczonych przy użyciu środków komunikacji
format pliku pdf .pdf
747.3 kB
2021-03-17, 14:21:43
4
Wykaz funkcjonujących palcówek zapewniających schronienie osobom doświadczających przemocy w rodzinie
format pliku pdf .pdf
214 kB
2020-06-09, 10:25:26
5
Wykaz obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa.
format pliku pdf .pdf
233 kB
2022-08-24, 11:08:57
6
Wykaz poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.
format pliku pdf .pdf
1054.9 kB
2022-08-24, 11:10:06
cofnij do druku na górę