Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Informacje ogólne - Wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Anna Jasina

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 339


cofnij do druku na górę