Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Mniejszości narodowe i etniczne - Pełnomocnik wojewody

Pełnomocnik wojewody

ds. mniejszości narodowych i etnicznych

W związku z art. 22. ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wojewoda wykonuje zadania dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. W celu realizacji tych zadań, wojewoda współdziała z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych.


Nelli Kopańska - pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych (od roku 2007)

 

Kontakt:
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 462
e-mail: nkopanska@szczecin.uw.gov.pl

 

Pełnomocnik prowadzi sprawy wynikające z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, m. in.:

 


Chcesz zgłosić problem? Napisz do pełnomocnika:
nkopanska@szczecin.uw.gov.pl


cofnij do druku na górę