Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - NPPDL - edycja 2012-2015 - NPPDL 2015 - Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań

2014-10-31

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań

31 października 2014 r. zakończyła prace komisja powołana przez wojewodę zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, na 2015 rok.

W województwie zachodniopomorskim do dofinansowania w 2015 r. w ramach programu zgłoszono 68 wniosków, dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych. Cztery projekty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. O powodach odrzucenia wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie. Pozostałe 64 wnioski oceniono pod względem merytorycznym.

Wyniki zawarte są w arkuszu oceny merytorycznej wniosków, zawierającym wyszczególnienie cząstkowych wyników według poszczególnych kryteriów merytorycznych (średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków komisji według danego kryterium). W wyniku prac komisji powstała wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie, obejmująca obie kategorie dróg.

W terminie do 14 listopada 2014 r., do godziny 15:30, wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków. Zastrzeżenia należy dostarczyć we wskazanym terminie do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
NPPDL 2015 - wstępna lista rankingowa
format pliku pdf .pdf
166.2 kB
2014-10-31, 14:27:12
2
NPPDL 2015 - arkusz ocen
format pliku pdf .pdf
139.9 kB
2014-10-31, 13:58:25
3
Procedura wnoszenia zastrzeżeń
format pliku pdf .pdf
335.6 kB
2014-10-31, 13:58:37
cofnij do druku na górę