Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - - Utrata lub zniszczenie paszportu

2014-10-27

Utrata lub zniszczenie paszportu

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia paszportu?

Należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

 

Co zrobić w przypadku znalezienia cudzego paszportu?

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.

Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej.
 
 

Co zrobić, gdy odnajdę swój paszport?

Jeżeli odnaleziony paszport wcześniej był zgłoszony jako utracony, należy zwrócić go właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy posiadany jest już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie wystąpiono.Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
oświadczenie o utracie paszportu
format pliku pdf .pdf
46.8 kB
2017-11-16, 11:16:24
cofnij do druku na górę