Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Umowy na nabycie, opracowanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do transmisji.

2014-09-08

Umowy na nabycie, opracowanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do transmisji.

Informujemy, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez Komisję Europejską dokonane zostały ustalenia kwestionujące prawidłową implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 16 lit. b Dyrektywy 2004/18/WE. Artykuł ten dotyczy wyłączenia szczególnego w zakresie umów, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do transmisji przez nadawców i do polskiego porządku prawnego została zaimplementowany artykułem 4 ust. 3 lit. g ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zgodnie z przyjętym przez audytorów Komisji podejściem, zwolnieni z obowiązku stosowania dyrektywy na podstawie art. 16 lit. b są wyłącznie nadawcy. Taka interpretacja stoi w sprzeczności z brzmieniem oraz wykładnią przepisu art 4 ust 3 lit. g ustawy Prawo zamówień, która stosowana jest przez zamawiających w oparciu o opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z roku 2010.

Wspomniana opinia stanowi, że wskazane wyłączenie ma zastosowanie wobec wszystkich kategorii zamawiających pod warunkiem, że materiały programowe są przeznaczone do emisji za pośrednictwem podmiotów uprawnionych do ich nadawania. Niezbędnym warunkiem uprawniającym do skorzystania z wyłączenia jest więc, aby celem nabycia, przygotowania, produkcji lub koprodukcji materiału programowego przez określony podmiot była emisja tego materiału w radiu, telewizji lub internecie.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaleca rozważenie zlecania usług w zakresie nabywania, opracowywania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych z wykorzystaniem trybów konkurencyjnych, zdefiniowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Kontynuacja dotychczasowej praktyki może bowiem wiązać się z odmową refundacji przez Komisję wydatków poniesionych na zakup wspomnianych materiałów.
 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Pismo DKF-IV-8121-169-GB/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
format pliku pdf .pdf
75.3 kB
2014-09-08, 13:26:55
cofnij do druku na górę