Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Zdrowie publiczne - Konsultanci wojewódzcy - Dziedziny podstawowe

Dziedziny podstawowe

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY – SPECJALIZACJE PODSTAWOWE

 
Lp
Dziedzina
Imię i nazwisko
/tytuł naukowy/
Adres miejsca pracy
1.
anestezjologia
i intensywna terapia
Prof.dr hab. n. med.
Romuald Bohatyrewicz
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-33-78, 81, 82, 85
fax (91) 425-33-84
2.
audiologia i foniatria
Dr n. med. Anna Kabacińska
 
 
kabart@post.pl
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej SPSK Nr 1
Ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
Tel.( 91) 425 32 77
Fax (91) 425 30 01
kom. 693 165 992
 
3.
chirurgia dziecięca
Lek. med.
Stanisław Paradowski
 
 
staparlek@neostrada.pl
 
 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
Szpital Dziecięcy
Oddział Chirurgii
ul. Wojciecha 7
70 – 410 Szczecin
Tel. (91) 88 06 089, fax (91) 88 06 080
Kom. 604 603 877
4.
chirurgia klatki piersiowej
Prof.dr hab. n. med.
Tomasz Grodzki
Specjalistyczny Szpital 
Im. prof. A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 11
71-891 Szczecin - Zdunowo
tel. (91) 462-04-66
oddział    462-00-70 wew. 272
fax (91) 462-04-94
kom. 0601 711-758
5.
chirurgia ogólna
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Żyluk
 
azyluk@hotmail.com
I Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki  
SPSK Nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1
70-111 Szczecin
tel. (91) 425-31-96
6.
chirurgia szczękowo-twarzowa
Dr n. med.
Robert Kowalczyk
 
robkow@poczta.onet.pl
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  
SPSK Nr 2
Al. Powstańców WLKP. 72
70-111 Szczecin
tel. (91) 466-11-17, 20
7.
choroby wewnętrzne
vacat
 
 
 
8.
choroby zakaźne
Dr n. med.
Jolanta Niścigorska- Olsen
Klinika Chorób Zakaźnych
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. (91) 431-62-42 fax 431-65-96
c.   (91) 454-10-07 wew, 442
kom. 0601 87-23-97
9
dermatologia
i wenerologia
Prof. dr hab. n. med.
Romuald Maleszka
 
romuald.maleszka@pum.edu.pl
Katedra i Klinika Chorób
Skórnych i Wenerycznych SPSK Nr 2
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel./fax (91) 466-12-56
kom. 0602 44-94-33
10.
diagnostyka laboratoryjna
Lek. med.
Maria Kozanecka
 
mariakozan@wp.pl
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” Laboratorium
ul. Wojciecha 7
70-410 Szczecin
Tel.cnentrala (91) 88 06 000
tel.(91) 88 06 093 fax. 88 06 080
kom. 504 643 952
 
 
11.
kardiochirurgia
Dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński
Klinika Kardiochirurgii SPSK Nr 2
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (91) 466-13-91 fax 466-13-93
fax (91) 466 14 76
12.
medycyna nuklearna
Prof. dr hab. n. med.
Bożena Birkenfeld
Zakład Medycyny Nuklearnej 
SPSK nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin
tel. (91) 425-34-43, 44
fax (91) 425-34-43
13.
medycyna pracy
Lek.med. Małgorzata Sysło - Przedpełska
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33
70 – 347 Szczecin
Tel. (91) 48 43 746
Fax. (91) 48 45 967
 
14.
medycyna ratunkowa
Dr  n. med.
Grzegorz Wit Jagielski
 
grzegorzjagielski@o2.pl
Szpitalny Oddział Ratunkowy
SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-32-22 fax 425-30-22,425 3010
      (91) 425 32 35
 
15.
medycyna rodzinna
Vacat
 
 
16.
medycyna sądowa
Prof. dr hab. n. med.
Mirosław Parafiniuk
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej PUM
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (91) 466-15-69, 66 fax 466-15-68
kom. 0601 79-42-07
 
17.
mikrobiologia lekarska
Prof. dr hab. n. med.
Stefania Giedrys-
Kalemba
 
kalemba@mp.pl
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (91) 466-16-51, 52 fax 466-16-59
 
18.
neonatologia
Prof. dr hab. n. med.
Beata Czeszyńska
 
betaces@sci.pam.szczecin.pl
Klinika Neonatologii    SPSK nr 1
ul. Siedlecka 2
71-252 Szczecin
tel. (91) 425 38 91
 
19.
neurochirurgia
Dr hab. n. med. Leszek Sagan
 
leszeksagan@hotmail.com
 
Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
Tel. (91) 425 35 61, (91) 425 35 60
Fax. (91) 425 35 67
 
20.
neurologia
Prof. dr hab. n. med.
Przemysław Nowacki
 
 
Katedra i Klinika Neurologii
SPSK Nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-32-51, 52
fax (91) 425-32-60
PUM (91) 48 00 801
 
21.
okulistyka
Prof. dr hab. n. med.
Danuta Karczewicz
 
 
I Klinika Okulistyki Dorosłych   SPSK Nr 2
Al. Powst. Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel. (91) 466-12-93, 94 -fax
22.
onkologia kliniczna
Lek. med.
Małgorzata
Foszczyńska-Kłoda
 
malfosz@poczta.onet.pl
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22   71-731 Szczecin
tel. (91), 425-15-01
fax (91) 425-14-06   601-281-180
kom. 601-281-180
 
23.
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Bohatyrewicz
 
 
 
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii
SPSK Nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1  
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-32-36, 37
kom. 0602 480-960
 
24.
otoryno-laryngologia
Dr n. med.
Ewa Jaworowska
 
jaworowska@o2.pl
 
 
Klinika Otolaryngologii SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. (91) 425-32-77, 78
4253001
kom. 501 333 163
25.
patomorfologia
Prof. dr hab. n. med.
Wenancjusz Domagała
Zakład Patomorfologii SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1  
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-34-78, 79 fax 487-00-32
 
26.
pediatria
Prof. dr hab. n. med.
Mieczysław Walczak
 
ghmwal@sci.pam.szczecin.pl
II Klinika Chorób Dzieci SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1 
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-31-66 fax. 425-31-67
kom. 0501 780-771
 
27.
położnictwo
i ginekologia
Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Celewicz
 
celko@post.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Im. prof. T. Sokołowskiego PUM
Klinika Medycyny Matczyno –Płodowej i Ginek.
Ul. Siedlecka 2
72 – 010 Police
Tel. (91) 425 39 11, fax (91) 425 39 12
kom. 0602 658-207
 
28.
psychiatria
Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Samochowiec
 
kl_psych@sci.pam.szczecin.pl
 Katedra i Klinika Psychiatrii
ul. Broniewskiego 26
71-252 Szczecin
tel. (91) 454-06-53 w. 337
(91) 454-15-07
 
29.
radiologia i diagnostyka obrazowa
Prof..dr hab. n. med.
Anna Walecka
Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (91) 425-34-23   fax. 425-34-40
 
30.
radioterapia onkologiczna
Dr n. med.
Danuta Rogowska
Oddział Kliniczny Radioterapii PUM  
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
tel. (91) 425-14-50
fax (91) 425-14-06
 
31.
rehabilitacja medyczna
Lek. med. Jolanta Ignatowicz
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oddział Rehabilitacji Medycznej
Ul. Niedziałkowskiego 4
73-200 Choszczno
tel. (95) 765 72 11 w. 193
      (95) 765 87 54 w.93 fax.765 72 17
 
32.
urologia
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Sikorski
 
urol@sci.pam.szczecin.pl
Klinika Urologii   SPSK nr 2
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (91) 466-11-00, 01
kom. 0507 123-938
33.
zdrowie publiczne
Prof. dr hab. n. med.
Marian Sygit
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Przyrodniczych,
Instytut Kultury Fizycznej ul. Piastów 40 B, Blok 6
71-065 Szczecin
tel. (91) c. 444-27-33 s. 444-27-56
fax (91) 433-31-63
kom. 784 011 700
 
 
34.
 
Chirurgia plastyczna
 
 
Dr n. med.
Andrzej Krajewski
Oddział Leczenia Poparzeń i Rekonstrukcji
SP ZZOZ
ul. Niechorska 27 
72-300 Gryfice
tel. (91) c. 384-20-61 w. 271
tel. (91) 38 459 93
fax (91) 384-21-68
 
35.
 
 
 
Epidemiologia
 
lek. med.
Elżbieta Król –Pakulska
 
epidemiologia@psse.szczecin.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. W. Pola 6  
71-342 Szczecin
fax. (91) 487-03-13/wew.28
fax. (91) 486-11-41
 
36.
 
 
 
 
Kardiologia
 
 
 
 
 
Dr hab. n. med.
Jarosław Kaźmierczak
 
jarkazmierczak@o2.pl
Klinika Kardiologii PUM
SPSK Nr 2
Ul. Powstańców Wlkp. 72
70 – 111 Szczecin
Tel. (91) 466 13 78, 466 14 05
Fax (91) 466 13 79
37.
 
 
Transfuzjologia
 kliniczna
Lek. med.
Jarosław Nowak
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZ
ul. Woj. Polskiego 80/82
71-482 Szczecin
tel. (91) 422-24-21 w. 150
fax (91) 422-18-98
38.
Psychiatria dzieci i młodzieży
Dr n. med. Małgorzata Śmiarowska
 
Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej
SPS ZOZ „Zdroje”
Ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
tel. (91) 8806443
kom. 600447757
fax (91) 88 06 203
39.
Genetyka kliniczna
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Zajączek
 
blue1945@o2.pl
Samodzielna Pracownia Cytogenetyki PUM
Ul. Połabska 4
Tel./fax (91) 466 15 45
Kom. 609 240 260
 
cofnij do druku na górę