Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - - Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

2014-10-24

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

Zasady bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo prosimy Klientów o stosowanie się do poniższych zasad: 
  1. Umów swoją wizytę telefonicznie, lub przez internet
  2. Czynne wejście do ZUW znajduje się od strony ul. Wały Chrobrego
  3. Klientów podczas wizyty w ZUW obowiązują maseczki i rękawiczki jednorazowe
  4. Pamiętaj o zachowaniu 2 m odstępu od drugiej osoby – przebywając zarówno w ZUW, jak i w kolejce przed urzędem.
  5. W urzędzie znajdują się bramki termowizyjne - przed wizytą zapraszamy do pomiaru temperatury. Pamiętaj o dezynfekcji rąk – do dyspozycji klientów przy wejściu ustawione są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym
  6. Po wejściu do urzędu potwierdź swoją wizytę w punkcie informacyjnym - pracownik ZUW wskaże miejsce spotkania 

OBSŁUGA SPRAW PASZPORTOWYCH

Złożenie wniosku o paszport lub jego odbiór jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
Uwaga - wniosek o wydanie paszportu można złożyć w każdym punkcie paszportowym, również na terenie innego województwa – bez względu na miejsce Twojego zamieszkania.
 

UMÓW WIZYTĘ W SPRAWIE PASZPORTOWEJ:

W ZUW w Szczecinie - w poniedziałek od10.00-17.30 oraz od wtorku – do piątku 
od 8.00-15.00 
1.     - dokonując rezerwacji internetowej (http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/), lub telefonicznie 91 4303 769
 
W Delegaturze ZUW w Koszalinie - od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-15.00 za pośrednictwem
1.    infolinii telefonicznej i złożenia wniosku: 94 3428 254, lub odbioru paszportu 94 3428 209 oraz 94 3428 243 
 
2.     wysyłając e-mail na adres delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl
 
W Terenowych Punktach Paszportowych TPP
 

UWAGA!

  1. Na jedną umówioną wizytę w urzędzie zapraszamy jedną osobę, bez osób towarzyszących - wyjątek stanowią osoby wymagające opieki oraz rodzice z dziećmi składający wniosek o paszport.
  2. Wniosek paszportowy do wypełnienia znajduje się przy wejściu do urzędu.
  3. Opłaty za wydanie paszportu można uiszczać także na konto ZUW, to znacznie przyspieszy obsługę wniosków paszportowych.
 
KONTO
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata paszportowa dla ... ( dane osoby ubiegającej się o wydanie paszportu) - dowód wpłaty dołącz do wniosku
 
Lista niezbędnych dokumentów i wysokości opłat znajduje się na stronie internetowej ZUW  w Szczecinie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=34


cofnij do druku na górę