Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Jednolity system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w terenowej administracji rządowej – przedsięwzięcie wojewodów RP na rzecz usprawniania administracji

Od roku 2011 system EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) wdrażany jest i przeżywa dynamiczny rozwój na terenie całej Polski. Dzięki współpracy Wojewody Podlaskiego z innymi wojewodami, zainicjowanej w połowie 2011 roku, a następnie z minsterstwami i urzędami centralnymi, jednolity system EZD został wdrożony lub wdrażany jest obecnie w dwunastu innych, poza podlaskim, urzędach wojewódzkich (aktualny stan wdrożenia w dziale statystyki), w podległej administracji zepsolonej oraz urzędach centralnych administracji rządowej RP.


Więcej informacji o projekcie EZD (Portal EZD)


Informacje na temat systemu EZD w jednostkach Administracji Zespolonej Województwa Zachodniopomorskiego

lp. jednostka data stan wdrożenia
 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie  1 stycznia 2015r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system podstawowy.
 2 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie 1 stycznia 2015r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system podstawowy.
 3 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie 1 stycznia 2017r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system podstawowy.
 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie 1 stycznia 2018r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system podstawowy.
 5 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 1 listopada 2017r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system wspomagający.
 6  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
1 stycznia 2019r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system podstawowy.
 7 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie   Zakończono  prace wdrożeniowe: konfiguracja systemu i infrastruktury, szkolenia koordynatorów EZD, przygotowanie zarządzeń wewnątrz jednostki. System EZD PUW jako wspomagający zostanie uruchomiony 1 maja 2021 r.
 8 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
 1 stycznia 2020r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system wspomagający.
 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie   1 stycznia 2021r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system wspomagający.
10 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie   Zakończono  prace wdrożeniowe: konfiguracja systemu i infrastruktury, szkolenia koordynatorów EZD, przygotowanie zarządzeń wewnątrz jednostki. System EZD PUW jako wspomagający zostanie uruchomiony 1lipca 2021 r.
11 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie   Oczekuje na rozpoczęcie prac wdrożeniowych systemu EZD PUW.
12 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie   Oczekuje na rozpoczęcie prac wdrożeniowych systemu EZD PUW.
13 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie   Oczekuje na rozpoczęcie prac wdrożeniowych systemu EZD PUW.
14 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie    1 luty 2021r. System EZD PUW wdrożony.
Funkcjonuje jako system wspomagający.


 


cofnij do druku na górę