Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie

Delegatura w Koszalinie

 

  W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w urzędzie i wybór korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

 

 
1. w sprawach paszportowych:
 
infolinii telefonicznej lub e-mail:delegatura@szczecin.uw.gov.pl, 94 3428 254, lub odbioru paszportu 94 3428 209 oraz 94 3428 243 - poniedziałek 10:00-18:00 , wtorek - piątek godz. 8.00 - 15.00
  
2. w sprawach cudzoziemców:
 
nr tel. 94 342 8382 w godzinach: poniedziałek 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 8.00 - 15.00.
Wnioski dotyczące legalizacji pobytu na terenie RP należy nadać drogą pocztową lub złożyć w urzędzie osobiście poprzez umieszczenie przygotowanych dokumentów w oznakowanej skrzynce, znajdującej się w przedsionku Delegatury Urzędu najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.
 
Odwołane są wszystkie przeglądy akt administracyjnych oraz odbieranie oświadczeń do protokołu przesłuchania. Każda z osób, której dotyczy ta informacja zostanie mailowo, telefonicznie lub pisemnie poinformowana o nowym terminie przeglądu akt oraz odebrania zeznań do protokołu przesłuchania.
 
Jeśli otrzymałeś wezwanie do osobistego stawiennictwa lub do złożenia odcisków linii papilarnych i dzień Twojej wizyty wypada po dniu 13 marca 2020 r.– nie przychodź do urzędu!
 
Brak osobistego stawiennictwa nie spowoduje dla Ciebie negatywnych konsekwencji.
 
Na wskazany w dokumentach adres prześlemy nowe wezwanie z wyznaczoną datą wizyty w urzędzie.
 3. w sprawach zezwoleń na pracę dla cudzoziemców:
 
Wnioski o wydanie zezwoleń na prace dla cudzoziemców należy przesyłać za pośrednictwem poczty lub można je złożyć osobiście poprzez umieszczenie przygotowanych dokumentów w oznakowanej skrzynce, znajdującej się w przedsionku Delegatury Urzędu.
Odbiór wydanych zezwoleń odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 
Odział Gospodarki Nieruchomościami
 
Inspekcja Geodezyjna
 
Wydz. Architektury i Gospodarki Przestrzennej
 
Pracują normalnie, klienci przyjmowani są po uprzednim umówieniu telefonicznym

 

 

 


Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34
75-626 Koszalin
informacja, tel. 94 342 82 41
delegatura@szczecin.uw.gov.pl

 

godziny przyjęć Klientów:
od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00


SPRAWY PASZPORTOWE

poniedziałek: 10.00-18.00
od wtorku do piątku: 8.00-15.00
tel. 94 342 82 54 lub 94 342 82 09

 
Dyrektor Delegatury:

Paweł Michalak
tel. 94 342 82 03
fax 94 342 38 16

 

Sekretariat Delegatury:

tel. 94 342 82 03

fax 94 342 38 16

e-mail: delegatura@szczecin.uw.gov.pl

 

 


KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE

poniedziałek: 10.00-18.00
od wtorku do piątku: 7.45-14.45

 

SKARGI I WNIOSKI

w każdy poniedziałek 14:00 - 16:00 (wg. ustalonego harmonogramu)

 

 

Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP

W Delegaturze  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie można codziennie w godz. od 12:00 do 15:00 potwierdzić profil zaufany ePUAP.

Wcześniejsze ustalenie terminu nie jest wymagane.

 

 

 

Historię gmachu obecnej delegatury ZUW w Koszalinie przedstawiono w 30 odcinku "Z archiwum K":

 


cofnij do druku na górę