Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Delegatura ZUW w Koszalinie

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Nadzoru i Kontroli Zasobu Geodezyjnego
pok. nr 179, 176 
tel. 94 342 8223, 94 342 8344

ZADANIA

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Katastru i Budżetu
pok. nr 176 
tel. 94 342 8215, 94 342 8366

 

ZADANIA


cofnij do druku na górę