Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Medycyna szkolna - Medycyna szkolna - Aktualności - Spotkanie szkoleniowe na temat

2014-02-13

Spotkanie szkoleniowe na temat

W dniu 13 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się spotkanie szkoleniowe na temat „Programy zdrowotne i profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży”. Uczestnikami tego szkolenia były pielęgniarki i higienistki sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat wybranych programów zdrowotnych i profilaktycznych, które mogą być realizowane w szkołach.

W pierwszej części prelegenci przedstawili założenia i sposoby wdrażania programów związanych z rozpowszechnieniem wiedzy na temat nowotworów, mające na celu budowanie świadomości onkologicznej i popularyzowanie w środowiskach szkolnych prozdrowotnego stylu życia. Szczegółowo omówiony został „Ogólnopolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi” oraz projekt „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały szkolne programy profilaktyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, programy prozdrowotne realizowane przez Agencję Rynku Rolnego – „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” oraz program uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych UNPLUGGED. Ponadto omówiony został projekt „Szkoły promujące zdrowie” a przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie przedstawił w jaki sposób przebiega ewaluacja zewnętrzna w szkołach.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program spotkania
format pliku doc .doc
30.5 kB
2014-02-13, 15:13:12


Galeria zdjęć:


7492.7 kB
4512 x 3000 pix
13 grudnia 2013 r.
7507.9 kB
4512 x 3000 pix
13 grudnia 2013 r.
6693.1 kB
4512 x 3000 pix
13 grudnia 2013 r.
7569.1 kB
4512 x 3000 pix
13 grudnia 2013 r.
6982.9 kB
4512 x 3000 pix
13 grudnia 2013 r.
7639.8 kB
4512 x 3000 pix
cofnij do druku na górę