Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Promocja zdrowia - Promocja zdrowia - Kronika - Konferencja „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” - 3 grudnia 2013 r.

2013-12-24

Konferencja „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” - 3 grudnia 2013 r.

W dniu 3 grudnia 2013 r. Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zorganizowały konferencję wojewódzką pod hasłem „Szkoła promująca zalecenie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Konferencja została przeprowadzona w związku z wdrażaniem do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego projektu edukacyjnego, którego celem jest budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz tworzenie sieci szkół promujących zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, koordynatorzy szkolni ds. promocji zdrowia a także promotorzy zdrowia z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Podczas konferencji prelegenci omówili problematykę prewencji pierwotnej nowotworów w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym. Przedstawione zostały założenia i sposoby wdrażania projektu edukacyjnego do szkół oraz przygotowanie nauczycieli do roli edukatorów profilaktyki onkologicznej. Powołani zostali liderzy promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.Galeria zdjęć:

3.12.2013 r.
7318.1 kB
4512 x 3000 pix
3.12.2013 r.
7263.1 kB
4512 x 3000 pix
3.12.2013 r.
7337.7 kB
4512 x 3000 pix
3.12.2013 r.
7312.2 kB
4512 x 3000 pix
3.12.2013 r.
7646.2 kB
4512 x 3000 pix
3.12.2013 r.
7447.1 kB
4512 x 3000 pix
3.12.2013 r.
5799.6 kB
4512 x 3000 pix
3.12.2013 r.
5902.8 kB
3000 x 4512 pix
3.12.2013 r.
5354.9 kB
3000 x 4512 pix
3.12.2013 r.
6621.5 kB
3000 x 4512 pix
cofnij do druku na górę