Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2020-11-27

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001670_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 102/10 obręb 0024 Nosówko gmina Białogard

czytaj wiecej
2
2020-11-27

wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących działki nr 42 i 43 obręb 4090 na rzecz Gminy Miasto Szczecin

wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących działki nr 42 i 43 obręb 4090 na rzecz Gminy Miasto Szczecin

czytaj wiecej
3
2020-11-27

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 77/1, obręb Niemierze gmina Siemyśl przeznaczonej do oddania w najem trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 77/1, obręb Niemierze gmina Siemyśl przeznaczonej do oddania w najem trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
4
2020-11-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 953/1 obręb 1 Nowe Warpno, przeznaczonej do dzierżawy na 2 lat w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 953/1 obręb 1 Nowe Warpno, przeznaczonej do dzierżawy na 2 lat w drodze bezprzetargowej

czytaj wiecej
5
2020-11-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 137/1 obręb 8 Police, przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 137/1 obręb 8 Police, przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie bezprzetargowej

czytaj wiecej
6
2020-11-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 1/2 i nr 202/2 obręb Świnoujście 0002, gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 1/2, obręb Świnoujście 0002, przeznaczonej do dzierżawy na 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
7
2020-11-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 175/2, obręb Łabędzie, gmina Drawsko Pomorskie przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 175/2, obręb Łabędzie, gmina Drawsko Pomorskie przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego

czytaj wiecej
8
2020-11-26

Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamknietych MON

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku obsługowego oraz trzech budynków garażowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 366/37 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Stargard oraz nr 123/83 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Stargard

czytaj wiecej
9
2020-11-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie budynku obsługowego oraz trzech budynków garażowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 366/37 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Stargard oraz nr 123/83 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Stargard

czytaj wiecej
10
2020-11-26

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działke nr 661/

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działkę nr 661/1 obręb Trzebież 4

czytaj wiecej
11
2020-11-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 884/40, obręb Dobra, gmina Dobra przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie przetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 884/40, obręb Dobra, gmina Dobra przeznaczonej do dzierżawy na 5 lat w trybie przetargowym

czytaj wiecej
12
2020-11-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 61/4, obręb Karnocice, gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 61/4, obręb Karnocice, gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
13
2020-11-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 185/7, obręb Darzowice, gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 185/7, obręb Darzowice, gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
14
2020-11-24

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 138/2, obręb Skoszewo, gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 138/2, obręb Skoszewo, gmina Wolin przeznaczonej do dzierżawy na 3 lata w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
15
2020-11-23

obwieszczenie o wydanej decyzji Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933) zawiadamia się, że na wniosek z 18.09.2020 r. (skorygowany 06.10.2020 r.) Pana Pawła Blazer, reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w dniu 19.11.2020r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Nr 15/2020 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek”.

czytaj wiecej
16
2020-11-23

karta informacyjna Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek

czytaj wiecej
17
2020-11-23

informacja dotycząca budowy wiaduktu kolejowego, obręb Cyhry, gm. Dębno

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/Z/2020 z 28.08.2020 r., znak: AP-1.7840.3.19-3.2020.GZ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę obiektu obejmującą rozbiórkę istniejącego wiaduktu z przepustem i budowę nowego obiektu inżynierskiego w km 229,746 linii kolejowej nr 430 Barnówko - Kostrzyn, na terenie zamkniętym PKP, na działce nr 919/11 obręb 0014 Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski.

czytaj wiecej
18
2020-11-23

informacja dotycząca budowy napowietrznej linii 220 kV relacji Morzyczyn - Recław

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 139/2020 z 17.11.2020 r., znak: AP-1.7840.1.152-2.2020.GZ w sprawie pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii 220 kV relacji Morzyczyn – Recław od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki liniowej w polu nr 3 SE Recław, na działce nr 261/11 i nr 261/123, obręb 0025 Recław i na obszarze kolejowym na działce nr 261/9 obręb 0025 Recław, gmina Wolin.

czytaj wiecej
19
2020-11-23

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy wiaduktu kolejowego, obręb Cyhry, gm. Dębno

Przebudowa obiektu obejmującą rozbiórkę istniejącego wiaduktu z przepustem i budowę nowego obiektu inżynierskiego w km 229,746 linii kolejowej nr 430 Barnówko - Kostrzyn, na terenie zamkniętym PKP, na działce nr 919/11 obręb 0014 Cychry, gmina Dębno, powiat myśliborski.

czytaj wiecej
20
2020-11-23

karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy napowietrznej linii 220 kV relacji Morzyczyn - Recław

Budowa odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii 220 kV relacji Morzyczyn – Recław od istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki liniowej w polu nr 3 SE Recław, na działce nr 261/11 i nr 261/123, obręb 0025 Recław i na obszarze kolejowym na działce nr 261/9 obręb 0025 Recław, gmina Wolin.

czytaj wiecej
21
2020-11-20

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w Świnoujściu.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w Świnoujściu, dz. nr 1/2 i dz. nr 202/ 2 obręb 0002 Miasto Świnoujście, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

czytaj wiecej
22
2020-11-19

obwieszczenie o wydaniu decyzji Budowa obejścia m. Trzebiatów .doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 03.07.2020 r., Pana Ryszarda Przybyła, występującego w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 19.11.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 16/2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102”.

czytaj wiecej
23
2020-11-19

Karta informacyjna - decyzja Budowa obejścia m. Trzebiatów.pdf

Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102

czytaj wiecej
24
2020-11-18

Ogłoszenie o aukcji (ustnej licytacji)

O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
25
2020-11-18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Powiat koszaliński

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 98/4 o pow. 0,3716 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino gmina Manowo.

czytaj wiecej
26
2020-11-17

Obwieszczenie-wsczęcie-Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 05.10.2020 r. (uzupełniony 06.11.2020 r.) Pana Przemysława Piszczka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg”.

czytaj wiecej
27
2020-11-17

Karta informacyja środowiskowa

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police od km 0,530 do km 5,400” na terenie działek: nr 7/21 obręb 1047, nr 7/7 obręb 1051, nr 44/22 obręb 1057, nr 14, 46 obręb 1050, nr 1/4 obręb 2156, nr 1 obręb 2155, nr 2/10, 1/10, 1/2, 1/6 obręb 2254, nr 1/15 obręb 2154, nr 5/12 obręb 2153, nr 4 obręb 2148, nr 55/6 obręb 2145 Szczecin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz o umorzeniu postępowania w stosunku do działek nr 1/7 obręb 2254 Szczecin, nr 1/3 obręb 2154 i części działek nr 7/7 obręb 1051, nr 1/10, 1/6 i 1/2 obręb 2254,

czytaj wiecej
28
2020-11-17

Informacja Środowiskowa decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police od km 0,530 do km 5,400” na terenie działek: nr 7/21 obręb 1047, nr 7/7 obręb 1051, nr 44/22 obręb 1057, nr 14, 46 obręb 1050, nr 1/4 obręb 2156, nr 1 obręb 2155, nr 2/10, 1/10, 1/2, 1/6 obręb 2254, nr 1/15 obręb 2154, nr 5/12 obręb 2153, nr 4 obręb 2148, nr 55/6 obręb 2145 Szczecin

czytaj wiecej
29
2020-11-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police od km 0,530 do km 5,400” na terenie działek: nr 7/21 obręb 1047, nr 7/7 obręb 1051, nr 44/22 obręb 1057, nr 14, 46 obręb 1050, nr 1/4 obręb 2156, nr 1 obręb 2155, nr 2/10, 1/10, 1/2, 1/6 obręb 2254, nr 1/15 obręb 2154, nr 5/12 obręb 2153, nr 4 obręb 2148, nr 55/6 obręb 2145 Szczecine

czytaj wiecej
30
2020-11-16

Karta informacyjna - wniosek- rozbudowa dr. woj. nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg.pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg

czytaj wiecej
31
2020-11-16

obwieszczenie-wniosek- Budowa gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty.doc

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek z 09.11.2020 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Daniela Hawryłkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w zakresie: „Budowy gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kabel światłowodowy)”.

czytaj wiecej
32
2020-11-16

Karta informacyjna - wniosek Budowa gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty.pdf

Budowa gazociągu Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w zakresie: „Budowy gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kabel światłowodowy)”.

czytaj wiecej
33
2020-11-16

obwieszczenie decyzja budowa SRP na gazociągu DN250 Wałcz-Stargard w pobliżu ZZU Święte.doc

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866) zawiadamia się, że na wniosek z 14.10.2020 r., Pana Jerzego Heidera występującego w imieniu inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 10.11.2020 r. decyzję Nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej z układem regulacji ciśnienia o przepustowości Q=50000 m3/h, MOP 6,3/5,4 MPa - wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym drogą dojazdową), budowa odcinka gazociągu przesyłowego wlotowego DN250 MOP 6,3 MPa, budowa odcinka gazociągu przesyłowego wylotowego DN250 MOP 5,4 MPa, w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy SRP (50 tys. m3/h) na gazociągu DN250 Wałcz-Stargard w pobliżu ZZU Święte”.

czytaj wiecej
34
2020-11-16

Karta informacyjna - decyzja budowa SRP na gazociągu DN250 Wałcz-Stargard w pobliżu ZZU Święte.pdf

Budowa stacji gazowej z układem regulacji ciśnienia o przepustowości Q=50000 m3/h, MOP 6,3/5,4 MPa - wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym drogą dojazdową), budowa odcinka gazociągu przesyłowego wlotowego DN250 MOP 6,3 MPa, budowa odcinka gazociągu przesyłowego wylotowego DN250 MOP 5,4 MPa, w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy SRP (50 tys. m3/h) na gazociągu DN250 Wałcz-Stargard w pobliżu ZZU Święte”.

czytaj wiecej
35
2020-11-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat z powiatu pyrzyckiego.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat z powiatu pyrzyckiego. Działki nr: 7 obręb Czernice, Gmina Pyrzyce, 32/1 i 32/4 obręb Grędziec, Gmina Warnice, 701 obręb Stary Przylep, Gmina Warnice

czytaj wiecej
36
2020-11-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat w powiecie pyrzyckim.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat, działka nr 68/2 o pow. 0,0291 ha obręb Jesionowo, Gmina Przelewice.

czytaj wiecej
37
2020-11-13

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - obejmującej ewidencyjną działkę gruntu nr 300/2 o pow. 0,21 ha, położoną w obrębie Lulewice, gmina Białogard, zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 22 o pow. użytkowej 87,0 m2

czytaj wiecej
38
2020-11-13

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 5 lat

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 14/1 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 12 Police, gmina Police, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 5 lat

czytaj wiecej
39
2020-11-12

Obwieszczenie - Wszczęcie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 20.10.2020r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój”.

czytaj wiecej
40
2020-11-12

Obwieszczenie - wszczęcie: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez miejscowość Tanowo

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.11.2020 r., Pani Justyny Roman, występującej w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez miejscowość Tanowo”.

czytaj wiecej
41
2020-11-12

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, tj. działki nr: 51, 34/16, 34/18 , które nie są działkami samodzielnymi i stanowią dojazd do działki nr 34/6.

czytaj wiecej
42
2020-11-10

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Odargowo, gmina Dobrzany, oznaczonej nr ewidencyjnej dzia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Odargowo, gmina Dobrzany, oznaczonej nr ewidencyjnej działki 162 o pow. 0,04 ha

czytaj wiecej
43
2020-11-10

Wykaz nieruchomości nr 168/2020 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 653/9 w obrębie 0018 Przytór miasto Świnoujście

Wykaz nieruchomości nr 168/2020 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 653/9 w obrębie 0018 Przytór miasto Świnoujście

czytaj wiecej
44
2020-11-10

ogłoszenie nr 71 (KPRM 69683) - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społeczej

czytaj wiecej
45
2020-11-10

Karta informacyjna wniosek Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój

czytaj wiecej
46
2020-11-10

obwieszczenie wszczęcie Rozbudowa DW nr 120 - budowa ścieżki rowerowej ul. Jana Pawła II do ul. Leśnej w m. Wełtyń

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.10.2020 r. (uzupełniony 30.10.2020 r.), Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - budowa ścieżki rowerowej ul. Jana Pawła II do ul. Leśnej w m. Wełtyń”

czytaj wiecej
47
2020-11-10

obwieszczenie wszczęcie - Rozbudowa DW nr 120 – budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.10.2020 r. (uzupełniony 30.10.2020 r.), Pana Macieja Kasprzyka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 – budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”.

czytaj wiecej
48
2020-11-09

karta informacyjna - wniosek dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Piasek

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek.

czytaj wiecej
49
2020-11-09

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy napowietrznej linii 220 kV relacji Morzyczyn - Recław

Budowa odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii kablowej 220 kV relacji Morzyczyn – Recław istniejącego słupa nr 220 do istniejącej bramki liniowej w polu nr 3 SE Recław, na działce nr 261/11 i nr 261/123, obręb 0025 Recław i na obszarze kolejowym na działce nr 261/9 obręb 0025 Recław, gmina Wolin.

czytaj wiecej
50
2020-11-05

serwisant urządzeń elektronicznych w Oddziale Informatyki Biura Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
51
2020-11-04

obwieszczenie-decyzja- Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu dr. woj. nr 111.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 10.06.2020 r. (uzupełniony 10.09.2020 r.) Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 03.11.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 14/2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111” .

czytaj wiecej
52
2020-11-04

obwieszczenie - Przebudowa linii kolejowej nr 273.doc

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) zawiadamia się, że na wniosek z 14.07.2020 r., P. Bartosza Kańtocha, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 03.11.2020 r. decyzję nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej dla zadania pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 273 od km ok. 346+358,64 do km ok. 350+233,67 wraz z częściową rozbiórką i budową nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273, przebudową stacji Szczecin Podjuchy w km 348+178,07 linii kolejowej nr 273, oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją”.

czytaj wiecej
53
2020-11-04

Karta informacyjna - decyzja- Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu dr. woj. nr 111.pdf

Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111

czytaj wiecej
54
2020-11-04

Karta informacyjna - decyzja Przebudowa linii kolejowej nr 273.pdf

„Przebudowa linii kolejowej nr 273 od km ok. 346+358,64 do km ok. 350+233,67 wraz z częściową rozbiórką i budową nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej nr 273, przebudową stacji Szczecin Podjuchy w km 348+178,07 linii kolejowej nr 273, oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją”.

czytaj wiecej
55
2020-11-03

karta infor. na bip - zmiana pnb dworzec Goleniów.pdf

zmiana decyzji Nr 24/Z/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę budynku dworca kolejowo-autobusowego i tunelu pieszo-rowerowego wraz z przebudową i remontem istniejących peronów i budową infrastruktury towarzyszącej wykonywanych w ramach zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie”, w zakresie dz. nr 1/8, 1/10, 1/20 obr. 0009 M. Goleniów

czytaj wiecej
56
2020-10-30

karta informacyjna-wniosek budowa czterech zbiorników paliwowych przy ul. Hryniewieckiego 12 w Szczecinie

Budowa czterech zbiorników paliwowych na terenie bazy Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. przy ul. Hryniewieckiego 12 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr 18, 19/4 i 20, obręb 1084 Szczecin

czytaj wiecej
57
2020-10-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - teren zamknięty MON w gminie Postomino

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch kablowych linii elektroenergetycznych 15kV zakończonych stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV, na terenie działki nr: 248 położonej w obrębie ewidencyjnym Wicko Morskie oraz nr 133/7, 133/8, 133/2, 133/11, 133/10, 133/12, 2 i 1/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Królewice, gmina Postomino, stanowiących teren zamknięty MON.

czytaj wiecej
58
2020-10-29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP w Szczecinie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 75/2020 z dnia 29 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 9 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3050 miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
59
2020-10-29

Informacja o wydaniu pozwolenia budowę parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą w terminalu promowym przy ulicy Fińskiej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego,działka nr 145/4,obręb 0014 Świnoujście

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 132/2020, z 26.10.2020 r., znak: AP-1.7840.1.141-3.2020.RS o pozwoleniu na budowę parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą w terminalu promowym przy ulicy Fińskiej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 145/4, obręb 0014 Świnoujście, w ramach przedsięwzięcia p. n. „Eliminacja wąskich gardeł ostatniej mili - budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
60
2020-10-29

karta informacyjna-decyzja budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Świnoujściu

budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą w terminalu promowym przy ulicy Fińskiej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 145/4, obręb 0014 Świnoujście, w ramach przedsięwzięcia p. n. „Eliminacja wąskich gardeł ostatniej mili - budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
61
2020-10-26

ogłoszenie nr 67 (KPRM: 68997) -starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
62
2020-10-22

Ogłoszenie nr 69 - inspektor wojewódzki ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
63
2020-10-22

Ogłoszenie nr 68 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
64
2020-10-20

Ogłoszenie nr 60 - inspektor wojewódzki ds. realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
65
2020-10-20

Ogłoszenie nr 62 - starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
66
2020-10-20

Ogłoszenie nr 63 - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli (na zastępstwo)

czytaj wiecej
67
2020-10-16

 Ogłoszenie nr 66 (KPRAM: 68640) - inspektor wojewódzki ds.budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
68
2020-10-16

Ogłoszenie nr 65 (KPRM: 68731) radca prawny w Wydziale Prawnym w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
69
2020-10-06

Ogłoszenie nr 46 (KPRM 67051 ) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
70
2020-10-02

Ogłoszenie o konkursach pt.: „Pokażę Wam jak zdrowo o siebie dbam!” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego: plastycznym dla klas I-IV oraz fotograficznym dla klas V-VIII

czytaj wiecej
71
2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

czytaj wiecej
72
2020-10-01

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
73
2020-09-30

Ogłoszenie nr 58 inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
74
2020-09-29

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r – w edycji II

czytaj wiecej
75
2020-09-29

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
76
2020-09-29

Ogłoszenie nr 64 starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
77
2020-09-29

Ogłoszenie Nr 59 - starszy inspektor ds. obsługi zasobu archiwalnego w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
78
2020-09-23

Ogłoszenie nr 55 (KPRM: 67144) - starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
79
2020-09-23

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu dec. odszkodowawczej

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu dec. odszkodowawczej - dz. 8/4, obr. 0023 Ziemomyśl, gm. Dolice

czytaj wiecej
80
2020-09-22

ogłoszenie nr 61 - inspektor wojewódzki ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
81
2020-09-22

ogłoszenie nr 35 - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli – Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
82
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
83
2020-09-21

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedąjące z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

czytaj wiecej
84
2020-09-17

ogłoszenie nr 52 - inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- na zastępstwo

czytaj wiecej
85
2020-09-17

Ogłoszenie nr 48 (KPRM 66825) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami SP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (zastępstwo)

czytaj wiecej
86
2020-09-16

ogłoszenie nr 49 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
87
2020-09-16

Ogłoszenie nr 54 (KPRM: 67134) starszy inspektor ds. wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
88
2020-09-16

ogłoszenie nr 56 (KPRM: 67154) -starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
89
2020-09-15

karta informacyjna-wniosek przebudowa nabrzeży w basenie nr 1 i nr 2 w Trzebieży

przebudowa nabrzeża postojowego rybackiego w basenie nr 1 i nabrzeża postojowego rybackiego w basenie nr 2 w Trzebieży, na terenie portu morskiego i na morskich wodach wewnętrznych, działka nr 389/21, obręb 0113 Trzebież; działki nr 1094/5 i 1094/10, obręb 0111 Trzebież, gmina Police

czytaj wiecej
90
2020-09-14

ogłoszenie nr 57 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
91
2020-09-11

ogłoszenie nr 50 - starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych i budżetu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
92
2020-09-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
93
2020-09-09

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

czytaj wiecej
94
2020-09-08

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
95
2020-09-04

Ogłoszenie nr 51 starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
96
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej
97
2020-08-24

Ogłoszenie nr 45 inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
98
2020-08-21

Ogłoszenie nr 44 inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
99
2020-08-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku w edycji II

czytaj wiecej
100
2020-08-17

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

czytaj wiecej
101
2020-08-17

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny na rok 2020

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny na rok 2020.

czytaj wiecej
102
2020-08-14

Ogłoszenie Nr 42 - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
103
2020-08-11

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

czytaj wiecej
104
2020-08-10

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

czytaj wiecej
105
2020-08-05

ogłoszenie nr 38 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Koszalinie

czytaj wiecej
106
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
107
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
108
2020-07-28

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

czytaj wiecej
109
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
110
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
111
2020-06-30

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
112
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
113
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
114
2020-06-05

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
115
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
116
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
117
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
118
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
119
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
120
2020-05-18

Nabór wniosków w ramach nowego „Programu COVID-19” dla trzeciego sektora

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19”

czytaj wiecej
121
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
122
2020-05-07

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.

Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

czytaj wiecej
123
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
124
2020-04-30

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”

czytaj wiecej
125
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
126
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
127
2020-04-17

Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

czytaj wiecej
128
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
129
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
130
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
131
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
132
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
133
2020-03-17

ogłoszenie nr 19 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
134
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
135
2020-03-10

Zaproszenie do udziału w konkursie dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię informacyjno- edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”.

czytaj wiecej
136
2020-02-26

Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie

czytaj wiecej
137
2020-02-24

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazoci

czytaj wiecej
138
2020-02-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej.

czytaj wiecej
139
2020-02-14

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych

czytaj wiecej
140
2020-02-04

Obwieszczenie o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód- odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych, odprowadzenie wody z odwodni

czytaj wiecej
141
2020-02-04

Obwieszczenie o udzielieniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazo

czytaj wiecej
142
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
143
2020-02-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

czytaj wiecej
144
2020-01-31

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020

czytaj wiecej
145
2020-01-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
146
2020-01-27

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02- 337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obs

czytaj wiecej
147
2020-01-24

Oferta pracy dla lekarzy - Regionalny Szpital w Kołobrzegu

czytaj wiecej
148
2020-01-23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

czytaj wiecej
149
2020-01-22

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
150
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
151
2020-01-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok

czytaj wiecej
152
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
153
2020-01-08

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 31.12.2019 r.

czytaj wiecej
154
2020-01-02

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 24.12.2019 r.

czytaj wiecej
155
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
156
2020-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23.12.2019 r.

czytaj wiecej
157
2020-01-01

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
158
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
159
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek DN1000

czytaj wiecej
160
2019-12-20

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 17 grudnia 2019 r.

Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów – DN1000

czytaj wiecej
161
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
162
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
163
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
164
2019-11-29

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 rok.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 r. ”

czytaj wiecej
165
2019-11-29

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. konkursu FIO, edycja 2020 oraz Programu PROO na lata 2018-2030

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym aktualnego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

czytaj wiecej
166
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
167
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
168
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
169
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
170
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
171
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
172
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
173
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
174
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
175
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
176
2019-10-24

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r. – konsultacje społeczne

czytaj wiecej
177
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
178
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
179
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
180
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
181
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
182
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
183
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
184
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
185
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
186
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
187
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
188
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
189
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
190
2019-07-17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 lipca 2019 r.

o możliwości zapoznania się z treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piekiełko” oraz o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie

czytaj wiecej
191
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
192
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
193
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
194
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
195
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
196
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
197
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
198
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
199
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
200
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
201
2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
202
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
203
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
204
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
205
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
206
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
207
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
208
2019-04-29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
209
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
210
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
211
2019-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2019 r."

czytaj wiecej
212
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
213
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
214
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
215
2019-04-01

Informacje dotyczące wypełniania w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-159-KS/2019 - z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

czytaj wiecej
216
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
217
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
218
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
219
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
220
2019-03-05

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

czytaj wiecej
221
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
222
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
223
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
224
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
225
2019-02-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

czytaj wiecej
226
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
227
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
228
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
229
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
230
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
231
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
232
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
233
2018-12-21

Konkurs w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym „Pokonać bezdomność” - edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
234
2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

czytaj wiecej
235
2018-12-10

Program Opieka 75+ edycja 2020

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej

czytaj wiecej
236
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
237
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
238
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
239
2018-11-20

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok.

czytaj wiecej
240
2018-10-15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r.

czytaj wiecej
241
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
242
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
243
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
244
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
245
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
246
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
247
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
248
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
249
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
250
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
251
2018-06-08

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021

czytaj wiecej
252
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
253
2018-05-15

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2018 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
254
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
255
2018-04-30

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

czytaj wiecej
256
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
257
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
258
2018-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. zgodnie z „Programem Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2018 r. "

czytaj wiecej
259
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
260
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
261
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
262
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
263
2017-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

czytaj wiecej
264
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
265
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
266
2017-11-07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6 listopada 2017 r.

czytaj wiecej
267
2017-10-27

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok.

czytaj wiecej
268
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
269
2017-10-18

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2018 r.”

czytaj wiecej
270
2017-09-08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004

czytaj wiecej
271
2017-08-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001

czytaj wiecej
272
2017-06-09

Sprawozdanie jednorazowe z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2016 r.

czytaj wiecej
273
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
274
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
275
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
276
2017-05-18

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

czytaj wiecej
277
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
278
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
279
2017-04-07

Tabela - Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
280
2017-04-05

Tabela -Baza placówek udzielających schronienia

czytaj wiecej
281
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
282
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
283
2017-02-28

Zawiadomienie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010

czytaj wiecej
284
2017-02-28

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przez RZGW w Poznaniu

czytaj wiecej
285
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
286
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
287
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
288
2016-12-21

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
289
2016-11-22

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”

czytaj wiecej
290
2016-11-10

Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.

czytaj wiecej
291
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
292
2016-10-06

Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”

czytaj wiecej
293
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
294
2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

czytaj wiecej
295
2016-07-18

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji

czytaj wiecej
296
2016-05-13

Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
297
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
298
2016-04-27

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.

czytaj wiecej
299
2016-04-27

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

czytaj wiecej
300
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
301
2016-04-20

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.

czytaj wiecej
302
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
303
2016-04-11

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
304
2016-03-11

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

czytaj wiecej
305
2016-03-11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

czytaj wiecej
306
2016-02-29

Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3

czytaj wiecej
307
2016-02-05

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
308
2016-02-05

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

czytaj wiecej
309
2016-01-28

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
310
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
311
2015-01-30

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

czytaj wiecej
312
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
313
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
314
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
315
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
316
2012-07-26

Karta informacyjna na temat wniosku

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.

czytaj wiecej
317
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
318
2012-01-10

OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

czytaj wiecej
319
2011-11-16

Obwieszczenie na temat wniosku

P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

czytaj wiecej
320
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


Zobacz również artykuły:

1
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
cofnij do druku na górę