Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

1
2023-06-02

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 269/2 o powierzchni 0,0200 ha, obręb Redlino, Gmina Białogard

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 269/2 o powierzchni 0,0200 ha, obręb Redlino, Gmina Białogard

czytaj wiecej
2
2023-06-02

Decyzja w sprawie zmiany decyzji Starosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r., znak: AB.6740.336.2013, o pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica”.

Zmiana decyzji Starosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r., znak: AB.6740.336.2013, o pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica” – 2 elektrownie wiatrowe typu „Senvion SE MM 100 HH 100 ITS” o wysokości wieży 100 m, na działkach nr 230/32 i 230/33 wraz z urządzeniami budowlanymi – infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, na działkach nr 230/32, 230/33, 229 i 222/31 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin.

czytaj wiecej
3
2023-06-02

Informacja o wydaniu decyzji w sparwie zmiany decyzji Starosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r., znak: AB.6740.336.2013, o pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica”.

Zmiana decyzji Starosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r., znak: AB.6740.336.2013, o pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica” – 2 elektrownie wiatrowe typu „Senvion SE MM 100 HH 100 ITS” o wysokości wieży 100 m, na działkach nr 230/32 i 230/33 wraz z urządzeniami budowlanymi – infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, na działkach nr 230/32, 230/33, 229 i 222/31 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin.

czytaj wiecej
4
2023-06-02

Karta informacyjna - decyzja w sparwie zmiany decyzji Strosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r. znak: AB.6740.336.2013 o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Bierzwnica.

Zmiana decyzji Starosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r., znak: AB.6740.336.2013, o pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica” – 2 elektrownie wiatrowe typu „Senvion SE MM 100 HH 100 ITS” o wysokości wieży 100 m, na działkach nr 230/32 i 230/33 wraz z urządzeniami budowlanymi – infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, na działkach nr 230/32, 230/33, 229 i 222/31 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin.

czytaj wiecej
5
2023-06-02

ogłoszenie KPRM 121882 - kierownik Oddziału Rodziny i Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
6
2023-06-02

Decyzja o pozwoleniu na budowę infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 szczecin - Trzebież.

Budowa infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 szczecin - Trzebież. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulicy i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Turzyn, - budowę odcinków jezdni , - budowę miejsc postojowych - - przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - budowę kanału technologicznego, - sieci kanalizacji deszczowej i dwóch zbiorników retencyjnych, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i 15 kV.

czytaj wiecej
7
2023-06-01

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - działka nr 276/5, obręb 0002 Bobolin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - działka nr 276/5, obręb 0002 Bobolin

czytaj wiecej
8
2023-06-01

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym - dz. 75/3, obręb Stara Dąbrowa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym - dz. 75/3, obręb Stara Dąbrowa

czytaj wiecej
9
2023-06-01

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecinek

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN wraz z kablem teletechnicznym na terenie działki nr 6/7 obręb 0009 i działki nr 11 obręb 0004 miasto Szczecinek

czytaj wiecej
10
2023-06-01

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - działka nr 840/28, obręb Międzywodzie

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - działka nr 840/28, obręb Międzywodzie

czytaj wiecej
11
2023-06-01

Rozbudowa ulicy Krzewinkowej i ulicy Budziszyńskiej o ciąg pieszo-rowerowy łączący z ul. Budziszyńską i z ul. Zagonową w Szczecinie.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późn. zm.), zawiadamia się, że w związku z wnioskiem Pana Macieja Umiastowskiego reprezentowanego przez r. pr. Wojciecha Witkowskiego, Wojewoda Zachodniopomorski dnia 31 maja 2023 r. wszczął na żądanie ww. strony postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji nr 7/16 z 12 maja 2016 r., znak: WUiAB-III.6740.41.2016.DK, UNP: 6206/WUiAB/-XIV/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt.: „Rozbudowa ulicy Krzewinkowej i ulicy Budziszyńskiej o ciąg pieszo-rowerowy łączący z ul. Budziszyńską i z ul. Zagonową w Szczecinie - w części dotyczącej działki nr 6/5 (podzielonej ww. decyzją na działki 6/10 i 6/11) z obrębu 1075 m. Szczecin.

czytaj wiecej
12
2023-06-01

Ogłoszenie KPRM 121745 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
13
2023-05-31

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 maja 2023 r., znak: K-GN-4.7570.178.2022.AG

czytaj wiecej
14
2023-05-31

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 maja 2023 r., znak: K-GN-4.7570.227.2022.AG

czytaj wiecej
15
2023-05-31

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 maja 2023 r., znak: K-GN-4.7570.182.2022.AG

czytaj wiecej
16
2023-05-31

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 szczecin - Trzebież.

Budowa infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 szczecin - Trzebież. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulicy i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Turzyn, - budowę odcinków jezdni , - budowę miejsc postojowych - - przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - budowę kanału technologicznego, - sieci kanalizacji deszczowej i dwóch zbiorników retencyjnych, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i 15 kV.

czytaj wiecej
17
2023-05-31

Karta informacyjna - decyzja o pozwoleniu na budowę infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 szczecin - Trzebież.

Budowa infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 szczecin - Trzebież. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulicy i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Turzyn, - budowę odcinków jezdni , - budowę miejsc postojowych - - przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - budowę kanału technologicznego, - sieci kanalizacji deszczowej i dwóch zbiorników retencyjnych, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i 15 kV.

czytaj wiecej
18
2023-05-31

Decyzja o pozwoleniu na obudowę zbiorników na materiały ciekłe zapalne na terenie zakładu pirolizy w Szczecinie na dz. nr 65/5 obreb 1084 Szczecin.

Wykonanie robót budowlanych polegających na obudowie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, przeznaczonych do zabudowy podziemnej na terenie zakładu pirolizy (hala magazynowa), na działce nr 65/5 z obrębu 1084 Szczecin (Port Morski w Szczecinie).

czytaj wiecej
19
2023-05-31

Obwieszczenie dot. udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Polickiego z dnia 3 kwietnia 2023r. , nr 4/2023 znak: AB.7130.2.D.2022.KD, o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie”, obejmującej budowę drogi gminnej klasy L wraz z układem pieszo-jezdnym oraz pieszo-rowerowym, zjazdami indywidulanymi i miejscami postojowymi, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, kanału technologicznego na terenie działek ewidencyjnych o numerach - oznaczonych przed podziałem i w nawiasie po podziale geodezyjnym odpowiednio - 36/1 (36/10), 36/6 (36/12), 36/7 (36/14), 38/3 (38/5), 40/1 (40/11), 22/3 (22/81), 22/35 (22/83), 22/34 (22/85), 22/22 (22/87), 22/23 (22/89), 22/29 (22/91), 22/7 (22/95), 45/22 (45/37), 25/5 (25/12), 23/94 (23/107), 45/19 (45/35), 23/89 (23/105), 45/16 (45/31), 45/18 (45/33), 888 (888/3), 17/73, 21/40, 41/3, 45/25, 309 (ul. Komercyjna), obręb Mierzyn 2, gm. Dobra oraz przebudowę gminnych dróg publicznych, zjazdów, sieci uzbrojenia technicznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, teletechnicznej, na terenie działek nr ewid. – 308 (ul. Zgodna), 446, 410 (ul. Wspólna), obręb Mierzyn 1 gm. Dobra, 36/6 (36/13), 22/23 (22/90) - ul. Waniliowa, 21/39 (ul. Marcepanowa), 307 (ul. Nasienna), obręb Mierzyn 2, gm. Dobra, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 29 maja 2023 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.94.2023.JD orzekającą o utrzymaniu w mocy ww. decyzji Starosty Polickiego.

czytaj wiecej
20
2023-05-31

Decyzja o pozwoleniu na budowę przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa dz. nr 7/5 obręb 3023 Szczecin nr 13/7 obręb 3088 Szczecin.

Budowa infrastruktury przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa, zlokalizowanego w obrębie 3023 Szczecin na działce nr 7/5 i w obrębie 3088 na działce nr 13/7, stanowiących teren kolejowy zamknięty. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Żelaznej oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Boguminskiej i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Żelechowa, - budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV.

czytaj wiecej
21
2023-05-30

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych jako działki nr: - 149 o pow. 0,2347 ha, poł. w obr. ew. 0001 Brudzewice, gm. Suchań, - 230 o pow. 0,2474 ha, poł. w obr. ew. 0001, Miasto Chociwel, - 124/3 o pow. 0,13 ha, poł. w obr. ew. 0004 Linówko, gm. Ińsko.

czytaj wiecej
22
2023-05-30

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. ew. nr 5 miasta Stargard, oznaczonej jako działka nr 156/2 o pow. 0,1253 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

czytaj wiecej
23
2023-05-30

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. ew. 0072 Giżyno, gm. Kalisz Pom. oznaczonej jako działka nr 32/2 o pow. 0,6799 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.

czytaj wiecej
24
2023-05-30

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. ew. Chomino, gm. Świerzno, oznaczonej jako działka nr 140/5 o pow. 0,0684 ha, w udziale 300/360 części, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego,

czytaj wiecej
25
2023-05-30

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Koszalin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 97, obręb nr 0055 miasta Koszalin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
26
2023-05-30

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Miasto Kołobrzeg

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 29/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w związku z budową peronu dla przystanku osobowego Kołobrzeg Ogrody na terenie działek nr 121, 285/6, obręb nr 0013 miasta Kołobrzeg [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
27
2023-05-30

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Miasto Szczecin

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 28/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV wraz z budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla potrzeb kabli światłowodowych na terenie działek nr 5/18, 5/9, 5/10, obręb nr Śródmieście 115, nr 1/92, 1/99 obręb Śródmieście 91, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
28
2023-05-30

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na obudowę zbiorników na materiały ciekłe zapalne na terenie zakładu pirolizy w Szczecinie na dz. nr 65/5 obreb 1084 Szczecin.

Wykonanie robót budowlanych polegających na obudowie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, przeznaczonych do zabudowy podziemnej na terenie zakładu pirolizy (hala magazynowa), na działce nr 65/5 z obrębu 1084 Szczecin (Port Morski w Szczecinie).

czytaj wiecej
29
2023-05-30

Karta informacyjna - wniosek Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.pdf

Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) – Węzeł Siadło Górne

czytaj wiecej
30
2023-05-30

obwieszczenie Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 16.03.2023 r. (uzupełniony 24.05.2023 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) – Węzeł Siadło Górne”.

czytaj wiecej
31
2023-05-30

Karta informacyjna - decyzja o pozwoleniu na budowę zbiorników na materiały ciekłe zapalne na terenie zakładu pirolizy w Szczecinie dz. nr 65/5 obreb 1084 Szczecin.

Wykonanie robót budowlanych polegających na obudowie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, przeznaczonych do zabudowy podziemnej na terenie zakładu pirolizy (hala magazynowa), na działce nr 65/5 z obrębu 1084 Szczecin (Port Morski w Szczecinie).

czytaj wiecej
32
2023-05-30

Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zbiorników na materiały ciekłe zapalne na terenie zakładu pirolizy w Szczecinie dz. nr 65/5 obreb 1084 Szczecin.

Wykonanie robót budowlanych polegających na obudowie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, przeznaczonych do zabudowy podziemnej na terenie zakładu pirolizy (hala magazynowa), na działce nr 65/5 z obrębu 1084 Szczecin (Port Morski w Szczecinie).

czytaj wiecej
33
2023-05-30

ogłoszenie KPRM 121626 - inspektor ds. kontaktów z instytucjami zagranicznymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
34
2023-05-30

ogłoszenie KPRM 121630 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
35
2023-05-29

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 17/2023 z dnia 04.04.2023 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Złocieniec

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowych peronów nr 1 i 2 na stacji Złocieniec na terenie działki nr 81/31, obręb nr 12 miasta Złocieniec [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
36
2023-05-29

ogłoszenie KPRM 119450 inspektor wojewódzki ds. kierowania, kwalifikacji wojskowej oraz przygotowań obronnych w ochronie zdrowia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
37
2023-05-29

ogłoszenie KPRM 119779 inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
38
2023-05-29

ogłoszenie KPRM 119779 inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
39
2023-05-29

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa na dz. nr 7/5 obręb 3023 Szczecin i nr 13/7 obręb 3088 Szczecin.

Budowa infrastruktury przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa, zlokalizowanego w obrębie 3023 Szczecin na działce nr 7/5 i w obrębie 3088 na działce nr 13/7, stanowiących teren kolejowy zamknięty. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Żelaznej oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Boguminskiej.

czytaj wiecej
40
2023-05-29

Karta informacyjna - decyzja o pozwoleniu na budowę przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa dz. nr 7/5 obręb 3023 Szczecin nr 13/7 obręb 3088 Szczecin.

Budowa infrastruktury przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa, zlokalizowanego w obrębie 3023 Szczecin na działce nr 7/5 i w obrębie 3088 na działce nr 13/7, stanowiących teren kolejowy zamknięty. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Żelaznej oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Boguminskiej i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Żelechowa, - budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV.

czytaj wiecej
41
2023-05-29

Decyzja o zmianie decyzji ZRID „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z 28.01.2022 r. znak K-AP-1.7820.1-19.2021.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

czytaj wiecej
42
2023-05-29

Obwieszczenie - decyzja o zmianie decyzji ZRID „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z 28.01.2022 r. znak K-AP-1.7820.1-19.2021.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

czytaj wiecej
43
2023-05-29

Karta informacyjna - decyzja o zmianie decyzji ZRID „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z 28.01.2022 r. znak K-AP-1.7820.1-19.2021.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

czytaj wiecej
44
2023-05-26

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w obr. ew. Chomino, gm. Świerzno, oznaczonej jako działka nr 140/4 o pow. 0,0504 ha w udziale do 60/180 części.

czytaj wiecej
45
2023-05-26

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Wałcz

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr 2380 obręb 0001 miasto Wałcz, powiat wałecki,

czytaj wiecej
46
2023-05-26

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Widuchowa

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wraz z kablem światłowodowym na terenie działki nr 291 obręb Pacholęta, gmina Widuchowa, powiat gryfiński

czytaj wiecej
47
2023-05-26

Karta informacyjna - wniosek Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój .pdf

Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój w zakresie budowy tymczasowego mostu na rzece Rega

czytaj wiecej
48
2023-05-26

obwieszczenie-Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 25.05.2023 r. Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Pana Marcina Rybakiewicza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój w zakresie budowy tymczasowego mostu na rzece Rega”.

czytaj wiecej
49
2023-05-26

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna w 2023 r. nagrody za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

czytaj wiecej
50
2023-05-26

obwieszczenie decyzja Poszerzenie toru podejściowego do Świnoujścia na odcinku od N1 do N2.pdf

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1635), zawiadamia się, że na wniosek z 17.04.2023 (uzupełniony 23.04.2023 r.) Pani Małgorzaty Kosmacz reprezentującej Urząd Morski w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 22.05.2023 r. decyzję Nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego dla zadania pn.: „Poszerzenie toru podejściowego do Świnoujścia na odcinku od N1 do N2 do km 10”.

czytaj wiecej
51
2023-05-25

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 maja 2023 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 maja 2023 r., znak: K-GN-4.7570.588.2022.SzH

czytaj wiecej
52
2023-05-25

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 276/5, obręb 0002 Bobolin, gmina Darłowo, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 276/5, obręb 0002 Bobolin, gmina Darłowo, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
53
2023-05-25

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji energetycznej 110/15 kV GPZ Szczecin Port Centralny wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi na terenie działek nr 5/8, 5/18, 5/9, 1/7, 1/2, 1/3 obręb 1115 miasto Szczecin

czytaj wiecej
54
2023-05-25

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku, dot. części działki nr 40/4 o pow. 300 m2 z przeznaczeniem na cele kulturalno-rekreacyjne (wypoczynek i rekreacja) i o pow. 330 m2 z przeznaczeniem na pole namiotowe (działalność wypoczynkowo-rekreacyjna), położonej w pasie technicznym w obr. Sułomino, gm. Wolin.

czytaj wiecej
55
2023-05-25

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działek nr 282/25 o pow. 97 m2 i nr 282/27 o pow. 20 m2, położonych w pasie technicznym w obr. Sierosław, gm. Wolin, z przeznaczeniem na wypoczynek i rekreację.

czytaj wiecej
56
2023-05-25

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat części działki nr 217/22 o pow. 600 m2, położonej w obr. ew. Międzywodzie, gm. Dziwnów, z przeznaczeniem na drobną uprawę warzyw i kwiatów.

czytaj wiecej
57
2023-05-25

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. ew. Unimie, gmina Łobez, oznaczonej jako działka nr 123 o pow. 21,25 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony 10 lat.

czytaj wiecej
58
2023-05-25

Ogłoszenie KPRM 121387 Główny specjalista ds. prowadzenia nadzoru nad związkami spółek wodnych, postępowań egzekucyjnych oraz administracyjnychw Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
59
2023-05-23

Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Budowa infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino: Przebudowa ulicy Świętojańskiej oraz rozbudowa ulicy Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w ramach zadania 3.2.A: Budowy węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - na działce nr 14/2 z obrębu 3016 Nad Odrą 16 Szczecin (teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.).

czytaj wiecej
60
2023-05-23

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.141.2022.PG

czytaj wiecej
61
2023-05-23

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Dygowo

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 26/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej WN 110kV wraz z linią światłowodową w kanalizacji technicznej na terenie działki nr 225/3, obręb Dygowo, gmina Dygowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
62
2023-05-22

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 169/1 obręb Kłodzino, gmina Przelewice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 169/1 obręb Kłodzino, gmina Przelewice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

czytaj wiecej
63
2023-05-22

ogłoszenie KPRM 120002 - starszy inspektords. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
64
2023-05-22

ogłoszenie KPRM 121174 - inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP praz ochrony PPOŻ

czytaj wiecej
65
2023-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 180 obręb 3 Miasto Stargard, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 180 obręb 3 Miasto Stargard, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

czytaj wiecej
66
2023-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 7/2 obręb Gwda Wielka 116, gmina Szczecinek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 7/2 obręb Gwda Wielka 116, gmina Szczecinek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

czytaj wiecej
67
2023-05-19

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Międzyzdroje

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, sieci kanalizacji sanitarnej i linii kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz z przebudową ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach na terenie działki nr 584/22 obręb 0021 Międzyzdroje, powiat kamieński

czytaj wiecej
68
2023-05-19

ogłoszenie KPRM 121092 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
69
2023-05-19

decyzja Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.pdf

czytaj wiecej
70
2023-05-19

Karta informacyjna - decyzja Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.pdf

Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu

czytaj wiecej
71
2023-05-19

obwieszczenie Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek Pana Jacka Kępy, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 16.05.2023 r. decyzję nr 6/2023, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu”.

czytaj wiecej
72
2023-05-19

obwieszczenie Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o.o. - Szczecin Podjuchy.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 10.05.2023 r. Pana Michała Pilz, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o.o. - Szczecin Podjuchy” Etap II - Rozbiórka istniejącej stacji i budowa nowej stacji pomiarowej gazu Q=40000 m3/h Szczecin Podjuchy wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi.

czytaj wiecej
73
2023-05-18

ogłoszenie KPRM: 119381- inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
74
2023-05-18

ogłoszenie KPRM: 119490 inspektor wojewódzki ds nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
75
2023-05-18

ogłoszenie KPRM: 119479 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
76
2023-05-18

ogłoszenie KPRM 119886 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
77
2023-05-18

ogłoszenie KPRM 119780 inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad fukncjonowaniem systemów informatycznych i budżetu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
78
2023-05-18

Obwieszczenie o wydanej deczyji Modernizacja napowietrznej linii elektroenrgetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk.pdf

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) zawiadamia się, że na wniosek z 02.02.2023 r. (uzupełniony 29.03.2023 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Agnieszkę Baczyńską, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 10.05.2023 r. decyzję Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Słupsk”.

czytaj wiecej
79
2023-05-17

Decyzja - przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
80
2023-05-17

Karta informacyjna - decyzja - przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
81
2023-05-17

Decyzja znak K-AP-2.7840.118-8.2021.PP - rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Kołobrzeskiego z 30 września 2021 r. nr 00680/2021, znak: B.6740.00550.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka na działkach nr 496, 502/1, 503/3, 538/1, 541/2, 541/3, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 543/10, 534/5, 535/2, 547/5, 547/12, 547/41, 547/43, 560/5, 547/44, 547/45, 547/46, 547/47, 940/1, 942, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1219/1, 1219/3, 1219/4 w obr. Ustronie Morskie oraz na działkach nr 28/1, 28/2, 29, 30/6, 30/3, 30/4, 31/12, 34, 36/2, 37/7, 37/3, 38/2, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/9, 40/1, 42/5, 43, 45, 46/10, 46/11, 51/2, 50/3, 50/5, 50/6, 50/7, 50/11, 50/9, 51/3, 87, 83, 88/1, 90, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 161, 540 w obr. Kukinka, w gminie Ustronie Morskie

czytaj wiecej
82
2023-05-17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Kołobrzeskiego z 30 września 2021 r. nr 00680/2021, znak: B.6740.00550.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka na działkach nr 496, 502/1, 503/3, 538/1, 541/2, 541/3, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 543/10, 534/5, 535/2, 547/5, 547/12, 547/41, 547/43, 560/5, 547/44, 547/45, 547/46, 547/47, 940/1, 942, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1219/1, 1219/3, 1219/4 w obr. Ustronie Morskie oraz na działkach nr 28/1, 28/2, 29, 30/6, 30/3, 30/4, 31/12, 34, 36/2, 37/7, 37/3, 38/2, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/9, 40/1, 42/5, 43, 45, 46/10, 46/11, 51/2, 50/3, 50/5, 50/6, 50/7, 50/11, 50/9, 51/3, 87, 83, 88/1, 90, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 161, 540 w obr. Kukinka, w gminie Ustronie Morskie

czytaj wiecej
83
2023-05-17

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 711/70,obręb 0020 Mielno, Gmina Mielno

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 711/70,obręb 0020 Mielno, Gmina Mielno

czytaj wiecej
84
2023-05-17

Budowa infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406.

Budowa infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 Szczecin - Trzebież. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulicy i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Turzyn, - budowę odcinków jezdni , - budowę miejsc postojowych - - przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - budowę kanału technologicznego, - sieci kanalizacji deszczowej i dwóch zbiorników retencyjnych, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i 15 kV.

czytaj wiecej
85
2023-05-16

obwieszczenie wszczęcie- Rozbudowa Lotniska Szczecin-Goleniów. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalnym.doc

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021r. poz. 1079) zawiadamia się, że na wniosek z 28.11.2022 r. (uzupełniony 16.05.2023 r.) Pani Hanny Wróblewskiej, występującej w imieniu Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Rozbudowa lotniska o budowę hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”.

czytaj wiecej
86
2023-05-16

Ogłoszenie KPRM 119467 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
87
2023-05-16

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Nowogard

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 15kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, budowa telesterowniczych linii kablowych i kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie części działki nr 58/1, obręb ewidencyjny Nowogard-4, miasta Nowogard [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

czytaj wiecej
88
2023-05-16

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym MON - Miasto Wałcz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Oddziału Psychiatrii na obszarze 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu – teren części działki nr 1856/22, obręb nr 0001 miasta Wałcz [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON

czytaj wiecej
89
2023-05-16

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2021 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2021 rok"

czytaj wiecej
90
2023-05-16

Wyniki konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023

czytaj wiecej
91
2023-05-16

Obwieszczenie zmiana decyzji dla inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 102 polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Dziwnówek – Łukęcin (Trasa Velo Baltica).doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 05.12.2022 r. (uzupełniony 04.05.2023 r.) Pana Jarosława Matuszaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2021 z 15.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Dziwnówek – Łukęcin (Trasa Velo Baltica)”.

czytaj wiecej
92
2023-05-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 291/16 i 293/9, obręb Chrząszczewo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 291/16 i 293/9, obręb Chrząszczewo

czytaj wiecej
93
2023-05-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 217/22, obręb Międzywodzie, Gmina Dziwnów

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 217/22, obręb Międzywodzie, Gmina Dziwnów

czytaj wiecej
94
2023-05-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 611/21, obręb 0002, m. Dziwnó

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 611/21, obręb 0002, m. Dziwnów

czytaj wiecej
95
2023-05-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 31, obręb Laska, Gmina Wolin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 31, obręb Laska, Gmina Wolin

czytaj wiecej
96
2023-05-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 61/4, obręb Karnocice, Gmina Wolin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 61/4, obręb Karnocice, Gmina Wolin

czytaj wiecej
97
2023-05-15

Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji Starosty Białogardzkiego o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Rzyszczewo.

Zmiana decyzji Starosty Białogardzkiego Nr 259/14 z 15.12. 2014 r., znak: BOŚ.6740.294.2014.AO, zmienionej decyzją nr 99/16 z 02.06.2016 r., znak:BOŚ.6740.16.2016, o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Rzyszczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 126, 239/3, 386/1, 386/2, 472/6, 472/7, 472/8, 475, obręb 0066 Byszyno i na działkach nr: 2, 3/2, 4, 19, 2, 22, 23, 24, 28, 30, 31/9, 31/10, 36/1, 37/1, 38/1, 40/1, 47/1, 51/1, 74, 81, 539, obręb 0064 Rzyszczewo, gmina Białogard, powiat białogardzki.

czytaj wiecej
98
2023-05-15

Karta informacyjna - wniosek - przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
99
2023-05-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie - działka nr 61/2 i 65, Żalęcino, Gmina Dolice.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie - działka nr 61/2 i działka nr 65, Żalęcino, Gmina Dolice.

czytaj wiecej
100
2023-05-15

Decyzja o pozwoleniu na budowę Nabrzeża Teleyard w Szczecinie.

Decyzja Nr 41/2023 z 11.05.2023 r., znak: AP-1.7840.1.21.2023.WP(5) o pozwoleniu na budowę Nabrzeża Teleyard I na terenie portu morskiego w Szczecinie na dz. nr 2/11 obręb Nad Odrą 3058, 5/7 obręb Nad Odrą 3025, 930 (Wm) obręb Nad Odrą 3025.

czytaj wiecej
101
2023-05-12

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację wybranego zadania publicznego pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

czytaj wiecej
102
2023-05-12

DECYZJA - zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.pdf

czytaj wiecej
103
2023-05-12

decyzja - zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowewj w zakresie rozbudowy linii kolejowej nr 406 - połączenie linii kolejowej 237 z Portem Morskim Police.pdf

czytaj wiecej
104
2023-05-12

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nabrzeża Teleyard w Szczecinie.

Budowa nabrzeża Teleyard I na terenie portu morskiego w Szczecinie na dz. nr 2/11 obręb Nad Odrą 3058, 5/7 obręb Nad Odrą 3025, 930 (Wm) obręb Nad Odrą 3025.

czytaj wiecej
105
2023-05-12

obwieszczenie - DECYZJA - zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamia się, że na wniosek z 22.03.2023 r. Pana Bartłomieja Serwatka, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 05.05.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 10/2023 zmieniającą decyzję nr 9/2021 z 23.06.2021 r. znak AP-4.7820.222-13.2020.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem).”

czytaj wiecej
106
2023-05-11

karta informacyjna - decyzja

Budowa nabrzeża Teleyard I na terenie portu w Szczecinie na dz. nr 2/11 obręb Nad Odrą 58, 5/7 obręb Nad Odrą 25, 930 (Wm) obręb Nad Odrą 25.

czytaj wiecej
107
2023-05-11

Administrator Systemu w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
108
2023-05-11

Obwieszczenie - decyzja - zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowewj w zakresie rozbudowy linii kolejowej nr 406 - połączenie linii kolejowej 237 z Portem Morskim Police.doc

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 602) zawiadamia się, że na wniosek z 30.03.2023 r., Pani Agaty Lewandowskiej, występującej w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wojewoda Zachodniopomorski wydał 05.05.2023 r. decyzję nr 6/2023 znak AP-4.747.5-6.2023.JR zmieniającą decyzję nr 8/2022 znak AP-4.747.2-12.2022.JR z 01.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie rozbudowy linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej linią kolejową nr 437 z Portem Morskim Police dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Molskiego Police” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

czytaj wiecej
109
2023-05-11

Obwieszczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy K-AP-2.7840.65-10.2022.PP

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Koszalińskiego z 27 lipca 2022 r. nr B/539/2022, znak: B.6740.363.2022.DK odmawiającej Adamowi Usidusowi i Patrycji Karasińskiej – AP INVEST Adam Usidus, Patrycja Karasińska s.c., 76-032 Mielno, ul. Pionierów 6/10, zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z montażem indywidualnych zewnętrznych schodów w m. Mielno, przy ul. Sosnowej 4, na terenie działki nr 91/3 w obr. Mielno

czytaj wiecej
110
2023-05-10

karta informacyjna - wniosek

Budowa infrastruktury przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa, zlokalizowanego w obrębie 3023 Szczecin na działce nr 7/5 i w obrębie 3088 na działce nr 13/7, stanowiących teren kolejowy zamknięty. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Żelaznej oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Boguminskiej i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Żelechowa, - budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV.

czytaj wiecej
111
2023-05-09

Karta Informacyjna - decyzja - zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.doc.pdf

zmiana decyzji nr 9/2021 z 23.06.2021 r. znak AP-4.7820.222- 13.2020.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”

czytaj wiecej
112
2023-05-09

Karta Informacyjna - wniosek- zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.doc.pdf

zmiana decyzji nr 9/2021 z 23.06.2021 r. znak AP-4.7820.222- 13.2020.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”

czytaj wiecej
113
2023-05-09

Karta informacyjna - decyzja -zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police.pdf

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z Portem Morskim Police dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

czytaj wiecej
114
2023-05-09

Karta informacyjna - wniosek-zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police.pdf

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z Portem Morskim Police dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

czytaj wiecej
115
2023-05-09

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert złożonych na organizację gry miejskiej

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranego zadania publicznego pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r.

czytaj wiecej
116
2023-05-09

obwieszczenie decyzja Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 26.07.2022 r. (uzupełniony 10.11.2022 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, 28.04.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 5/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13”.

czytaj wiecej
117
2023-05-09

Karta informacyjna - decyzja Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.pdf

Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13

czytaj wiecej
118
2023-05-09

decyzja Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.pdf

czytaj wiecej
119
2023-05-04

Karta informacyjna - wniosek ws. pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica” – 2 elektrownie wiatrowe, na dz. nr 230/32 i 230/33 wraz z infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, na dz nr 230/32, 230/33, 229 i 222/31 obręb Bierzwnica

Karta informacyjna ws. wniosku o zmianę decyzji Starosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r., znak: AB.6740.336.2013, o pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica” – 2 elektrownie wiatrowe typu „Senvion SE MM 100 HH 100 ITS” o wysokości wieży 100 m, na działkach nr 230/32 i 230/33 wraz z urządzeniami budowlanymi – infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, na działkach nr 230/32, 230/33, 229 i 222/31 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin

czytaj wiecej
120
2023-04-27

Informacja o wartości wskaźników realizacji działań wymagających koordynowania na poziomie województwa w 2022 r. zawartych w Wojewódzkim Planie Transformacji dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2022-2026

czytaj wiecej
121
2023-04-27

ogłoszenie nr 117928 - inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa imprez masowych, współpracy międzynarodowej oraz monitorowania zgromadzeń w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
122
2023-04-27

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023” za 2022 rok

czytaj wiecej
123
2023-04-26

Wyniki konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023

czytaj wiecej
124
2023-04-25

ogłoszenie KPRM 118150 - inspektor wojewódzki ds. szkoleń i rozwoju w służbie cywilnej w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
125
2023-04-25

ogloszenie KPRM 118302 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
126
2023-04-25

ogłoszenie KPRM 118305 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
127
2023-04-21

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2023 r., zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023"

czytaj wiecej
128
2023-04-20

Informacja dotycząca Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2022

czytaj wiecej
129
2023-04-20

ogłoszenie KPRM: 118043 - inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
130
2023-04-18

ogłoszenie KPRM 116869 - starszy inspektor ds. obsługi kancelarii urzędu w Biurze Organizacji i Kadr - 2 etaty

czytaj wiecej
131
2023-04-18

ogłoszenie KPRM 117652 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych i budżetu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
132
2023-04-17

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranego zadania publicznego pn. Organizacja gry miejskiej Przygoda z Tatą na 2023 r.

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r.

czytaj wiecej
133
2023-04-14

ogłoszenie KPRM 116855 - inspektor ds. zasobu archiwalnego w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
134
2023-04-12

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
135
2023-04-07

Ogłoszenie KPRM 116164 - Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
136
2023-04-05

Ogłoszenie nr 166 (KPRM 113144) inspektor wojewódzki ds. egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
137
2023-04-05

Ogłoszenie KPRM 116479 starszy inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
138
2023-04-05

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
139
2023-04-05

Ogłoszenie KPRM 117828 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
140
2023-04-03

Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.11.2023r. uchylającą w części oraz zmieniającą decyzje ws. realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w związku z art. 11f ust. 7a ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że 28 listopada 2022 roku została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-2.7840.160- 5.2022.PZ, uchylającą w części oraz zmieniającą w części decyzję Prezydenta Miasta Szczecin Nr 4/2020 z 24 kwietnia 2020 r. (znak: WUiAB-II.6740.495.2019.DK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza – Podzadanie nr 1”.

czytaj wiecej
141
2023-03-29

Ponowne ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

czytaj wiecej
142
2023-03-27

Ogłoszenie KPRM 116190 - kierownik Oddziału Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
143
2023-03-27

ogłoszenie nr 27 (KPRM:116649) - inspektor wojewódzki ds.kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
144
2023-03-20

Zaproszenie do składania ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz związki zawodowe do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

czytaj wiecej
145
2023-03-20

ogłoszenie KPRM 115646 - inspektor wojewódzki ds. zadan podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakościu życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Spolecznej - na zastępstwo

czytaj wiecej
146
2023-03-20

ogłoszenie KPRM 116427 - inspektor wojewodzki ds. odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
147
2023-03-17

Ogłoszenie KPRM 115124 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
148
2023-03-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
149
2023-03-16

ogłoszenie Nr KPRM: 113636 - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
150
2023-03-16

Ogłoszenie nr 7 KPRM (115098) - starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
151
2023-03-15

Karta informacyjna - wniosek ws. Budowa parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie, wykonanie infrastruktury Stacji Szczecin Niebuszewo

Budowa parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie, wykonanie infrastruktury Stacji Szczecin Niebuszewo w ramach zadania 3.2.A: budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” na dz. nr 21/11, 21/13, 21/27, obręb 3205, Szczecin

czytaj wiecej
152
2023-03-14

ogłoszenie nr 5 (KPRM: 113613) - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli (Delegatura ZUW w Koszalinie)

czytaj wiecej
153
2023-03-14

ogłoszenie nr KPRM 115236 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
154
2023-03-13

ogłoszenie KPRM 115464 - inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa imprez masowych, współracy międzynarodowej oraz monitorowania zgromadzeń w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
155
2023-03-13

ogłoszenie nr 17 ( KPRM: 115472) inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
156
2023-03-10

ogłoszenie nr 18 (KPRM:115477) starszy inspektor ds. postepowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
157
2023-03-10

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
158
2023-03-08

ogłoszenie KPRM 116089 - inspektor wojeódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
159
2023-03-08

ogłoszenie KPRM 115649 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
160
2023-03-06

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

czytaj wiecej
161
2023-02-16

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z 15 lutego 2023 r., znak: DLI-VI.7615.231.2022.MT(EK)

czytaj wiecej
162
2023-02-15

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2023

czytaj wiecej
163
2023-02-02

ogłoszenie nr 14 (KPRM 115021) - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
164
2023-02-02

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WOPN. 6320.2022.DM

czytaj wiecej
165
2023-01-27

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

czytaj wiecej
166
2023-01-18

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego JATKI oraz GOSTYNIEC do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno

czytaj wiecej
167
2023-01-18

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego NIESPOROWICE 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce

czytaj wiecej
168
2023-01-18

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego PRUSINOWO do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

czytaj wiecej
169
2023-01-13

Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

czytaj wiecej
170
2023-01-12

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2023 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

czytaj wiecej
171
2023-01-05

ogłoszenie nr 158 (KPRM 112355) - inspektor wojewódzki ds. konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
172
2023-01-02

Karta informacyjna dot. decyzji pozwolenia na budowe - Rozbudowa molo w Międzyzdrojach

Rozbudowa molo w Międzyzdrojach o kładkę dojściową do przystani morskiej i do plaży, łączącą drogę wewnętrzną z pomostem molo i schodami na plażę na terenie dz. nr 70/12, 70/13 i 70/29 obr. 0020 w Międzyzdrojach, gm. Międzyzdroje

czytaj wiecej
173
2022-12-22

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał korekty rozstrzygnięcia "Program asystent rodziny" na rok 2022

czytaj wiecej
174
2022-12-19

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

czytaj wiecej
175
2022-12-12

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2022

czytaj wiecej
176
2022-12-07

Lista rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2022 r. - moduł I

czytaj wiecej
177
2022-12-02

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego RATAJKI XI oraz RATAJKI XII do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów

czytaj wiecej
178
2022-12-02

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego SMĘCINO oraz SMĘCINO II do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo

czytaj wiecej
179
2022-11-24

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego: zawiadomienie z dnia 21 listopada 2022 r.

Dotyczy: Obwieszczenia Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 listopada 2022 r., znak: SP.4103.1.2022.KD o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego

czytaj wiecej
180
2022-11-22

Program asystent rodziny na rok 2022

czytaj wiecej
181
2022-11-22

ogłoszenie nr 141 (KPRM 108344) - starszy inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
182
2022-11-17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 17 listopada 2022 r., znak: K-GN-4.7570.152.2022.AG

czytaj wiecej
183
2022-10-26

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

czytaj wiecej
184
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.264.2022.JD

czytaj wiecej
185
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskieg

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.261.2022.JD

czytaj wiecej
186
2022-10-24

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

czytaj wiecej
187
2022-10-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

czytaj wiecej
188
2022-10-06

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Świdwin Zamek w km 256,293 – 256,500 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 41/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin

czytaj wiecej
189
2022-09-29

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE - wprowadzenie do Studium Gminy złoża gazu ziemnego Trzebusz, gm. Trzebiatów pow. gryficki

Zarządzenie Zastępcze nr 8/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego TRZEBUSZ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

czytaj wiecej
190
2022-09-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
191
2022-08-30

Bezpieczne gospodarstwo rolne - konkurs

czytaj wiecej
192
2022-08-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
193
2022-08-19

Informacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. pilotażu instrumentów, które zostały opracowane w ramach realizacji Zadania 2 projektu pn.

„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

czytaj wiecej
194
2022-08-19

Zmiany Programu o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz zmiany Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne

czytaj wiecej
195
2022-07-22

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 lipca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.36A.2016.J

czytaj wiecej
196
2022-07-22

Zmiana Zarządzenia Nr 167/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania oddziałów okulistycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

czytaj wiecej
197
2022-07-14

Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

czytaj wiecej
198
2022-07-04

Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu

czytaj wiecej
199
2022-06-30

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

Do Studium nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się złoża: złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B] w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r. - złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty- Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo [pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”

czytaj wiecej
200
2022-06-28

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 czerwca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.1034.2021.AG

czytaj wiecej
201
2022-06-13

Ogłoszenie wyników rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 13 czerwca 2022 r. dokonał wyboru ofert zachodniopomorskich NGO na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

czytaj wiecej
202
2022-06-09

Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej

czytaj wiecej
203
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK

czytaj wiecej
204
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.834.2021.PK

czytaj wiecej
205
2022-05-12

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”

czytaj wiecej
206
2022-05-12

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.18.2022.MD

czytaj wiecej
207
2022-05-10

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2022-2024

czytaj wiecej
208
2022-04-21

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2020 rok"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził "Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2020 rok"

czytaj wiecej
209
2022-03-31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 r., znak: K-GN-4.7570.708.2021.JM

czytaj wiecej
210
2022-03-23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

czytaj wiecej
211
2022-03-11

Ogłoszenie nr 9 (KPRM 91157) - starszy inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
212
2022-03-10

ogłoszenie nr 5 (KPRM 92979) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
213
2022-03-09

Informacja o konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób, podmiotów bądz instytucji działających w ekologicznym łańcuchu dostaw.

czytaj wiecej
214
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

czytaj wiecej
215
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

czytaj wiecej
216
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

czytaj wiecej
217
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

czytaj wiecej
218
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK

czytaj wiecej
219
2022-03-01

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 lutego 2021 r., znak: K-GN-4.7570.595.2021.JM

czytaj wiecej
220
2022-02-21

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

czytaj wiecej
221
2022-02-10

ogłoszenie nr 12 (BIP KPRM 91306) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
222
2022-02-04

Wydłużenie terminu zatwierdzenia wniosków w ramach dodatkowego naboru do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
223
2022-01-26

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

czytaj wiecej
224
2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

czytaj wiecej
225
2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

czytaj wiecej
226
2022-01-21

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
227
2022-01-13

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2022 r.

czytaj wiecej
228
2022-01-12

Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

czytaj wiecej
229
2022-01-07

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
230
2021-12-20

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

czytaj wiecej
231
2021-12-15

Ogłoszenie nr 107(KPRM 87853) - starszy inspektor wojewódzki ds. monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
232
2021-12-01

Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosków „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 r.

czytaj wiecej
233
2021-11-30

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął "Program współpracy (...) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023".

czytaj wiecej
234
2021-11-12

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

czytaj wiecej
235
2021-11-10

Konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”

czytaj wiecej
236
2021-11-03

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG

czytaj wiecej
237
2021-10-26

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
238
2021-10-25

Program asystent rodziny na rok 2021

czytaj wiecej
239
2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

czytaj wiecej
240
2021-10-12

Rekomendacja MRiPS dla projektu STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla gmin

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych materiałów i usług, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich JST, OPS, PCPR i ROPS w całym kraju w ramach Projektu „STRATEGOR (…)”. Projekt jest rekomendowany przez MRiPS. Umożliwia ujednolicenie metodologii, aktualizację, opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluację lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

czytaj wiecej
241
2021-10-12

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

czytaj wiecej
242
2021-10-12

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

czytaj wiecej
243
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
244
2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
245
2021-10-07

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
246
2021-09-30

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r.

czytaj wiecej
247
2021-09-28

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
248
2021-09-10

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUZYTYCH SKŁĄDNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
249
2021-08-18

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.31.2021.AKU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

czytaj wiecej
250
2021-07-20

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
251
2021-07-06

Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów

czytaj wiecej
252
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
253
2021-05-27

Raporty z zadania Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
254
2021-05-27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

czytaj wiecej
255
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
256
2021-05-11

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

czytaj wiecej
257
2021-05-11

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

czytaj wiecej
258
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
259
2021-04-21

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2021 r.

czytaj wiecej
260
2021-04-19

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-2020

czytaj wiecej
261
2021-04-07

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2020

czytaj wiecej
262
2021-04-07

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
263
2021-04-01

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

czytaj wiecej
264
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
265
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
266
2021-03-22

Informacja o projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – tj. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj wiecej
267
2021-03-19

STRATEGOR. Bezpłatne usługi dla gmin - wspierane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług w ramach projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

czytaj wiecej
268
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
269
2021-02-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

czytaj wiecej
270
2021-02-12

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:

czytaj wiecej
271
2021-01-22

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

czytaj wiecej
272
2021-01-21

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
273
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
274
2021-01-18

Program Opieka 75+ edycja 2021

czytaj wiecej
275
2021-01-15

czytaj wiecej
276
2020-12-31

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

czytaj wiecej
277
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

czytaj wiecej
278
2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

czytaj wiecej
279
2020-11-18

Ogłoszenie o aukcji (ustnej licytacji)

O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
280
2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

czytaj wiecej
281
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
282
2020-09-21

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedąjące z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami i kanapkami w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4,

czytaj wiecej
283
2020-09-09

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

czytaj wiecej
284
2020-09-08

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie - Sprzedaż (ustna licytacjia) zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
285
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej
286
2020-08-17

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny na rok 2020

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny na rok 2020.

czytaj wiecej
287
2020-08-10

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 – wydłużony termin składania ofert

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

czytaj wiecej
288
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
289
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
290
2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

czytaj wiecej
291
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
292
2020-06-23

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

czytaj wiecej
293
2020-06-08

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19

czytaj wiecej
294
2020-06-03

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

czytaj wiecej
295
2020-06-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

czytaj wiecej
296
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
297
2020-06-01

Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ” - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj wiecej
298
2020-05-21

Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

czytaj wiecej
299
2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

czytaj wiecej
300
2020-04-28

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - COVID-19

czytaj wiecej
301
2020-04-21

Komunikat w sprawie zmian w Programach "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
302
2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

czytaj wiecej
303
2020-04-02

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

czytaj wiecej
304
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
305
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

czytaj wiecej
306
2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

czytaj wiecej
307
2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

czytaj wiecej
308
2020-02-03

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2020 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
309
2020-01-20

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła II tura rejestracji na bezpłatne szkolenia dla szpitali oraz pojawił się nowy harmonogram szkoleń dla POZ na I półrocze 2020 r. w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

czytaj wiecej
310
2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
311
2019-12-23

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

czytaj wiecej
312
2019-12-13

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

czytaj wiecej
313
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
314
2019-12-02

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

czytaj wiecej
315
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
316
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
317
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
318
2019-11-25

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

czytaj wiecej
319
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
320
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
321
2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

czytaj wiecej
322
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
323
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
324
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
325
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
326
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
327
2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
328
2019-09-11

Egzamin ustny w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 r.

czytaj wiecej
329
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
330
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
331
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
332
2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

czytaj wiecej
333
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
334
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
335
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
336
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
337
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
338
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
339
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
340
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
341
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
342
2019-07-02

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła nabór wniosków w ramach ww. Programu.

czytaj wiecej
343
2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
344
2019-06-06

Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

czytaj wiecej
345
2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj wiecej
346
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
347
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
348
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
349
2019-05-13

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+" - EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru dodatkowego w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "SENIOR+".

czytaj wiecej
350
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
351
2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

czytaj wiecej
352
2019-04-16

Oferta pracy dla lekarzy w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie: laryngologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pulmonologii i diabetologii

czytaj wiecej
353
2019-04-15

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

czytaj wiecej
354
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
355
2019-04-04

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

czytaj wiecej
356
2019-04-02

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

czytaj wiecej
357
2019-03-21

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu

czytaj wiecej
358
2019-03-18

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie

czytaj wiecej
359
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
360
2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

czytaj wiecej
361
2019-02-26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

czytaj wiecej
362
2019-02-19

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy, powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubach samopomocy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1.752,50 zł oraz w klubach samopomocy w wysokości 560,80 zł.

czytaj wiecej
363
2019-02-13

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2019 r.

czytaj wiecej
364
2019-02-12

Oferta pracy dla lekarza rezydenta - Szpital Miejski w Świnoujściu

czytaj wiecej
365
2019-01-29

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

czytaj wiecej
366
2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

czytaj wiecej
367
2019-01-18

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
368
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
369
2019-01-03

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
370
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
371
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
372
2018-12-10

czytaj wiecej
373
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
374
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
375
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
376
2018-10-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
377
2018-09-24

RODO w służbie zdrowia.

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

czytaj wiecej
378
2018-09-20

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

czytaj wiecej
379
2018-09-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
380
2018-08-29

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

czytaj wiecej
381
2018-08-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

czytaj wiecej
382
2018-08-01

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

czytaj wiecej
383
2018-07-30

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

czytaj wiecej
384
2018-07-25

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

czytaj wiecej
385
2018-07-25

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"

czytaj wiecej
386
2018-05-24

RODO klauzule informacyjne Wydziału Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
387
2018-05-14

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+” 11-05-2018 Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

czytaj wiecej
388
2018-04-20

Rejestr tłumaczy języka migowego

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
389
2018-04-12

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2018 r.

czytaj wiecej
390
2018-01-15

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018 r., w wysokości 1458,20 zł.

czytaj wiecej
391
2017-12-18

Uzupełnienie - dotyczy Konkursu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło objaśnienia w zakresie wypełniania oferty na konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018. Poniżej załącznik z objaśnieniami.

czytaj wiecej
392
2017-12-13

Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

czytaj wiecej
393
2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców

czytaj wiecej
394
2017-11-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach – PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 - edycja w 2018 r.

czytaj wiecej
395
2017-11-20

Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu SENIOR +

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 sala nr 3 (Sala Rycerska), odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj wiecej
396
2017-10-26

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018

czytaj wiecej
397
2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

czytaj wiecej
398
2017-05-26

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

czytaj wiecej
399
2017-05-22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

czytaj wiecej
400
2017-05-11

UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”

czytaj wiecej
401
2017-04-27

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2017 r.

czytaj wiecej
402
2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

czytaj wiecej
403
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
404
2017-02-21

SENIOR +

W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

czytaj wiecej
405
2017-01-27

Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.

Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.

czytaj wiecej
406
2017-01-25

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:

czytaj wiecej
407
2016-11-09

Serwis internetowy www.zdrowie.gov.pl

czytaj wiecej
408
2016-09-28

Informacje ma temat systemu IOWISZ

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

czytaj wiecej
409
2016-04-28

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

czytaj wiecej
410
2016-04-20

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.

czytaj wiecej
411
2016-04-14

Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
412
2015-04-10

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.

czytaj wiecej
413
2014-05-05

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.

czytaj wiecej
414
2013-04-24

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.

czytaj wiecej
415
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

czytaj wiecej
416
2012-07-30

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie

o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

czytaj wiecej
417
2012-01-18

Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.

czytaj wiecej
418
2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

czytaj wiecej


Zobacz również artykuły:

1
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Konkurs "Sposób na Sukces"
format pliku pdf .pdf
306.4 kB
2023-02-21, 15:42:05
cofnij do druku na górę