Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Biuro Organizacji i Kadr - Delegatura ZUW w Koszalinie

Biuro Organizacji i Kadr - Delegatura ZUW w Koszalinie

Biuro Organizacji i Kadr - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi Delegatury Urzędu

pokój nr 187
tel. 94 342 82 03
fax 94 342 38 16
e'mail: tpolanska@szczecin.uw.gov.pl

 

Zadania:

 

pokój nr 129
tel. 94 342 82 41
fax 94 342 85 07
e'mail: gpopiel@szczecin.uw.gov.pl

 

Zadania:


Oddział Księgowości

pokój nr 122
tel. 94 342 82 39

e'mail: adziadul@szczecin.uw.gov.pl

Oddział Zarządzania Dokumentacją

Archiwum Zakładowe
pokój nr 33
tel. 94 342 82 26

e'mail: rstwora@szczecin.uw.gov.pl

Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
pokój nr 41
tel. 94 342 83 07
e'mail: iwalczak@szczecin.uw.gov.pl


cofnij do druku na górę