Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Program Razem Bezpieczniej

2011-09-30

Program Razem Bezpieczniej

ikonka przypisana do artykułu

Realizacja i dofinansowanie projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2019 roku

Trwa nabór wniosków (ofert) na dofinansowanie realizacji w 2019 r. projektów, które w swych celach i założeniach wpisują się w treść zadań określonych w rządowym „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Zgodnie z założeniami ww. programu podmiotami mogącymi ubiegać się do dofinasowanie projektów są:

 

Wojewoda zachodniopomorski zwraca się prośbą do starostów (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), o podjęcie działań w celu opracowania projektów, których realizacja w 2019 roku będzie efektywnie wspierać działania administracji publicznej w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Propozycje tematyczne projektów powinny być wynikiem analizy obecnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnych, rodzajów i skali występujących zagrożeń na administrowanym obszarze oraz wniosków z obecnie realizowanych programów i innych przedsięwzięć z zakresu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Projekty programów, aby uzyskały dofinansowanie, powinny w swych założeniach realizować zadania mieszczące się w obszarach działania programu „Razem bezpieczniej”, jak:

  1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
  2. Bezpieczne przejścia dla pieszych.
  3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Na dofinasowanie realizacji projektów w 2019 r. przeznaczona została kwota 6 000 000 zł. a procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji projektu nie może wynieść więcej niż 80%.

Określone zostały następujące kwoty dofinansowania projektów, w 2019 r.:

Określony zostały następujący podział rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację programu „Razem bezpieczniej” w 2019 r.

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł – maks. 4 projekty z każdego województwa, w tym:

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych - łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł – maks. 12 projektów z każdego województwa, w tym:

 

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży - łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:

 

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:


Propozycje projektów powinny być wynikiem analizy:

 

Wnioski wraz z projektami należy przesłać do dnia 10 stycznia 2019 roku, na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z oznaczeniem „Program Razem bezpieczniej 2019” lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału – pok. 125 oraz przesłać na adres poczty elektronicznej: aulass@szczecin.uw.gov.pl .

Wojewódzki Zespół ds. Programu, z pośród przesłanych wniosków wybierze maks. 26 najlepszych projektów, w tym:


Na zakwalifikowane projekty, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku, wojewoda zachodniopomorski wystąpi z wnioskiem o ich dofinansowanie do międzyresortowego zespołu ds. programu przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji, do którego należeć będzie ostateczna decyzja, które projekty zostaną dofinansowane i wdrożone do realizacji w 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur dofinansowania oraz realizacji w 2019 r. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”:

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
1. Program Razem bezpieczniej 2018-2020
format pliku pdf .pdf
1394.2 kB
2018-12-05, 12:21:43
2
2.Wykaz projektów dofinansowanych w 2018 r.
format pliku pdf .pdf
315.1 kB
2018-12-05, 12:21:57
3
3. Tabela sprawozdania z realizacji programu RB w 2018 r.
format pliku docx .docx
16.9 kB
2018-12-05, 12:22:38
4
4. Informacja o programie RB 2019 dla jst.
format pliku doc .doc
99 kB
2018-12-05, 12:22:49
5
5. Schemat podziału dotacji Rb 2019
format pliku pdf .pdf
249.6 kB
2018-12-05, 12:23:00
6
6. Mechanizm dofinansowania_Rb 2019
format pliku pdf .pdf
525.6 kB
2018-12-05, 12:23:17
7
7. Instrukcja do Programu Rb 2019 - wypełnienie wniosku
format pliku pdf .pdf
805 kB
2018-12-05, 12:23:57
8
8. Wniosek o dofinansowanie - Rb 2019
format pliku doc .doc
128 kB
2018-12-05, 12:24:27
9
9. Ankieta oceny projektu - Rb 2019
format pliku doc .doc
56 kB
2018-12-05, 12:24:36
10
10. Lista sprawdzajca do oceny wniosku RB
format pliku doc .doc
40 kB
2018-12-05, 12:24:45
11
11. Znaczek RB
format pliku docx .docx
58.7 kB
2018-12-05, 12:24:59
12
Wykaz projektów zakwalifikowanych do II etapu RB 2019
format pliku pdf .pdf
461.5 kB
2019-02-15, 12:05:28
13
Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
format pliku docx .docx
246.9 kB
2019-04-03, 14:20:31
14
Wykaz projektów dofinansowanych w 2019 r.
format pliku pdf .pdf
321.2 kB
2019-08-29, 12:55:47
cofnij do druku na górę