Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Program Razem Bezpieczniej

2011-09-30

Program Razem Bezpieczniej

ikonka przypisana do artykułu

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Realizacja i dofinansowanie projektów w ramach ww. programu w 2020 r.

Informuje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło procedurę naboru projektów profilaktycznych, które będą realizowane oraz dofinansowane w 2020 r.,w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. 

Na realizację programu „Razem bezpieczniej” wydzielona rezerwa celowa budżetu państwa na 2020 r. w wysokości 6 mln zł, która została przeznaczona i zostanie w całości rozdysponowana na dofinansowanie realizacji projektów przedstawionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, w ramach celu szczegółowego nr 2 Programu - „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą, o podjęcie stosownych działań, w celu opracowania projektów realizacji zadań publicznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa ludności, poprzez budowę (modernizację) bezpiecznych przejść dla pieszych oraz wystąpienie ze stosownymi wnioskami, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, o ich realizację oraz dofinansowanie. 

Maksymalna kwota dofinansowania przedstawionego projektu może wynieść do 100.000 zł, a procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji projektu nie może wynosić więcej niż 80 %. 

Wnioski wraz z projektami należy przesłać do dnia 21 lutego 2020 roku, na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z oznaczeniem „Program Razem bezpieczniej 2020” lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału – pok. 125 oraz przesłać na adres poczty elektronicznej: aulass@szczecin.uw.gov.pl.
 
Wojewódzki Zespół ds. Programu, spośród przesłanych wniosków wybierze maksimum 20 najlepszych projektów, które po akceptacji Wojewody Zachodniopomorskiego, zostaną przekazane do dnia 13 marca 2020 roku, do Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem ich dalszego rozpatrzenia, a następnie zakwalifikowania do realizacji i dofinansowania w 2020 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji i dofinansowania projektów w 2020 r., w ramach  „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, znajdują się na stronie internetowej:Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
1. Program Razem bezpieczniej 2018-2020
format pliku pdf .pdf
1394.2 kB
2018-12-05, 12:21:43
2
2.Wykaz projektów dofinansowanych w 2018 r.
format pliku pdf .pdf
315.1 kB
2018-12-05, 12:21:57
3
Wykaz projektów dofinansowanych w 2019 r.
format pliku pdf .pdf
321.2 kB
2019-08-29, 12:55:47
4
Tabela sprawozdania z realizacji programu RB w 2019 r.
format pliku docx .docx
17 kB
2020-01-27, 10:08:35
5
Znaczek Rb
format pliku docx .docx
58.7 kB
2020-01-27, 10:08:53
6
Ankieta wstępnej oceny projektu - Rb 2020
format pliku doc .doc
54.5 kB
2020-01-28, 10:41:46
7
Schemat dofinansowania -Rb 2020
format pliku pdf .pdf
531.8 kB
2020-01-28, 10:42:14
8
instrukcja do wniosku o dofinansowanie Rb 2020
format pliku pdf .pdf
805.5 kB
2020-02-10, 12:46:45
9
wniosek o dofinansowanie programu Rb 2020
format pliku doc .doc
137 kB
2020-02-10, 12:47:57
10
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do etapu centralnego - program RB 2020
format pliku pdf .pdf
351.6 kB
2020-03-25, 08:50:10
cofnij do druku na górę