Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Przed zimą w Zachodniopomorskiem

2013-10-31

Przed zimą w Zachodniopomorskiem

Miejsca w placówkach pomocy społecznej, posiłki dla bezdomnych oraz bezpieczeństwo energetyczne, drogowe i przeciwpowodziowe to główne tematy posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu omówiono przygotowanie służb w regionie do przeciwdziałania skutkom zimowych warunków pogodowych.

 W 114 placówkach pomocy społecznej do dyspozycji bezdomnych będzie 1747 miejsc. Zachodniopomorskie schroniska zapewnią 1557 z nich, noclegownie – 120, ogrzewalnie – 30. Dodatkowo w domach pomocy społecznej dostępnych będzie 40 miejsc interwencyjnych.

 

Z myślą o chorych powstało pierwsze w Szczecinie schronisko z miejscami dla 70 osób bezdomnych. Obiekt prowadzony jest przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”. W schroniskach i jadłodajniach na terenie województwa wydawanych będzie 2185 gorących posiłków.

 

Szczegółowe informacje o dostępności posiłków i miejsc noclegowych zawarte są w „Informatorze dla bezdomnych” stworzonym przez Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW. Informator będzie przesłany do wszystkich organów samorządu terytorialnego województwa, organizacji pozarządowych, wybranych organów administracji rządowej województwa oraz administratorów infrastruktury kolejowej i autobusowej.

 

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą od 1 listopada całodobowo obsługiwać bezpłatną infolinię 800 170 010 oraz telefon mobilny 696 031 168. Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

 

W ramach przygotowania do zimy podjęto również działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z partnerami z Niemiec przygotowali plan akcji lodołamania na Odrze, Szczecińskim Węźle Wodnym i jeziorze Dąbie. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonał m.in. prace konserwacyjne koryt rzek i kanałów oraz przegląd wałów przeciwpowodziowych.

 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu dokonano m.in. przeglądu stanu technicznego i niezbędnych napraw systemów elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych. Zadbano również o infrastrukturę drogową. Służby przygotowały plany związane z utrzymywaniem przejezdności dróg i odpowiedniego reagowania na ekstrema pogodowe.  


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informator dla bezdomnych
format pliku pdf .pdf
227.8 kB
2013-10-31, 08:55:19
2
Apel wojewody
format pliku pdf .pdf
419.8 kB
2013-10-31, 12:31:25


Galeria zdjęć:


23.6 kB
350 x 220 pix
cofnij do druku na górę