Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Wydział Nadzoru i Kontroli - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wydział Nadzoru i Kontroli - Delegatura ZUW w Koszalinie


Oddział - Zespół Radców Prawnych
pok. nr 151
tel. 94 3428318


ZADANIA:
obsługa prawna w zakresie spraw prowadzonych w Delegaturze.


cofnij do druku na górę