Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Profilaktyka oczami młodzieży – konkurs

2013-10-07

Profilaktyka oczami młodzieży – konkurs

Zniechęcenie rówieśników do groźnych i negatywnych zachowań, to zadanie stawiane uczestnikom konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą zgłosić do konkursu krótki film, zdjęcie, plakat lub grę, na podstawie których przeprowadzone będą zajęcia poświęcone bezpieczeństwu. Dodatkowo do każdej zgłoszonej w danej kategorii pracy powinien być dołączony scenariusz lekcji, opracowany przez nauczycieli zgłaszających uczniów do konkursu.


Celem akcji jest zainteresowanie młodych ludzi elementarnymi zasadami bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na problemy wieku dorastania. Nadesłana na konkurs praca ma poruszać zagadnienia dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom związanym z: sięganiem po środki odurzające korzystaniem z internetu, przemocą i agresją w szkole i w domu, handlem ludźmi, sektami i niebezpiecznymi grupami wpływu, przemocą i agresją kibiców na stadionach, autoagresją oraz samobójstwom wśród dzieci i młodzieży, prostytucją wśród osób nieletnich.

Prace konkursowe należy nadesłać w wersji elektronicznej lub dostarczyć osobiście do dnia 22 listopada 2013 r. na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Prewencji
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin z dopiskiem „Profilaktyka oczami młodzieży”

Do 15 października na adres mailowy: prewencjakryminalna@szczecin.policja.gov.pl można zgłaszać uczestników chętnych wziąć udział w warsztatach konkursowych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 91 82 12 054


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Regulamin konkursu "Profilaktyka oczami młodzieży"
format pliku doc .doc
321.5 kB
2013-10-07, 11:27:59
2
Zaproszenie do udziału w konkursie
format pliku doc .doc
25.5 kB
2013-10-07, 11:28:25


Galeria zdjęć:


224.2 kB
1000 x 1454 pix
cofnij do druku na górę