Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów

2013-09-10

POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów

Od lipca 2012 r. do czerwca 2015 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów" współfinansowany przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów i budżet państwa, w ramach którego zaprasza obywateli krajów spoza Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje z prawnikami.

Pomoc prawna w ramach projektu obejmuje w szczególności: udzielanie porad i informacji, sporządzanie odwołań, skarg i innych pism w postępowaniach.

Projekt, poprzez pomoc prawną i spotkania organizowane w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ma się przyczynić do przestrzegania praw osób powracających do kraju pochodzenia.

Projekt jest skierowany do cudzoziemców, którzy:

  1. Nie posiadają wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce;
  2. Otrzymali decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski lub o wydaleniu i którzy chcą skorzystać z możliwości dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia;
  3. Nie otrzymali jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce i chcą dobrowolnie wrócić do kraju pochodzenia;
  4. Posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub tymczasową w Polsce, ale decydują się na skorzystanie z możliwości dobrowolnego powrotu.

Prawnicy przyjmują Beneficjentów w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

 

W ramach projektu została wydana broszura informacyjna nt. warunków skorzystania z możliwości dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, gruzińskim, chińskim, arabskim i polskim. Jest ona dostępna w wersji elektronicznej na stronie projektu w zakładce „Publikacje": http://powroty.hfhr.pl/monitoring


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Tình nguyện hồi hương – bản thông tin cho người nước ngoài hồi hương
format pliku pdf .pdf
1046.8 kB
2013-09-10, 14:43:50
2
Добровольное возвращение – пособие для возвращающихся мигрантов
format pliku pdf .pdf
701.5 kB
2013-09-10, 14:44:32
3
العودة الطوعية دليل للمهاجرين العائدين
format pliku pdf .pdf
777.3 kB
2013-09-10, 14:48:07
4
Retour volontaire - guide pour les migrantes de retour
format pliku pdf .pdf
462.3 kB
2013-09-10, 14:46:23
5
ნებაყოფლობითი დაბრუნება - ცნობარი ნებაყოფლობითი დაბრუნების მსურველი მიგრანტებისთვის
format pliku pdf .pdf
601.1 kB
2013-09-10, 14:48:25
6
Voluntary return – guide for returning migrants
format pliku pdf .pdf
653.4 kB
2013-09-10, 14:48:43
7
Dobrowolny powrót - informator dla powracających migrantów
format pliku pdf .pdf
660.6 kB
2013-09-10, 14:49:43
cofnij do druku na górę