Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Zapraszamy do udziału w XIV konkursie „Sposób na Sukces”

2013-09-04

Zapraszamy do udziału w XIV konkursie „Sposób na Sukces”

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje konkurs dla osób prowadzących małą lub średnią firmę, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujących ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujących w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii.

 

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe – wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i po raz pierwszy –  w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. W tegorocznym konkursie oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2012 r. i pierwszej połowie 2013 r.


Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2013 r. na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów 
z dopiskiem Sposób na Sukces.


Dodatkowe informacje na temat konkursu, regulamin i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie:

http://www.cdr.gov.pl/index.php/sposb-na-sukces-mainmenu-117
Galeria zdjęć:


102.6 kB
350 x 220 pix
cofnij do druku na górę