Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Wydział Spraw Społecznych - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wydział Spraw Społecznych - Delegatura ZUW w Koszalinie

Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej

pok. nr 147
tel. 94 342 83 97
e-mai: ilorenc@szczecin.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań pomocy społecznej adm. rządowej
pok. nr 149
tel. 94 342 83 61
e-mail: mlewińska@szczecin.uw.gov.pl

 

Oddział do Spraw Rodziny

Stanowisko ds. kontroli świadczeń rodzinnych i przeciwdziałania przemocy
pok. nr 149
tel. 94 342 82 16
e-mai: dkowalska@szczecin.uw.gov.pl

 

Oddział Rynku Pracy
pok. nr 145

tel. 94 342 83 67
tel. 94 342 83 91
e-mai: astudzinska@szczecin.uw.gov.pl,
msubel@szczecin.uw.gov.pl

 

Zadania:


cofnij do druku na górę