Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Delegatura ZUW w Koszalinie

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze Urzędu

 

Przyjmowanie wniosków paszportowych

pokoje 130, 132
tel. 94 342 83 87
tel. 94 342 82 54

 

Wydawanie paszportów

pokój 137
tel. 94 342 82 43
tel. 94 342 82 09

 

Sprawy dotyczące obywatelstwa

pokoje 134
tel. 94 342 83 38
  

Sprawy dotyczące cudzoziemców

pokoje 126, 128, 129

tel. 94 942 8382, 94 342 83 46 

  

Sprawy dotyczące uzyskania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium RP, zezwolenia na pobyt obywateli Unii Europejskiej

pokój 138, 134
tel. 94 342 83 96, 94 342 83 38cofnij do druku na górę