Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Ratownicy i dyspozytorzy medyczni

Ratownicy i dyspozytorzy medyczni

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec), czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych wprowadzone zostały nowe zasady przyjmowania wniosków na wydanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników i dyspozytorów medycznych:

Aby uzyskać kartę doskonalenia zawodowego należy OSOBIŚCIE dostarczyć:

 RATOWNICY

Wnioskujący powinien mieć -w celu okazania- dowód osobisty i pierwszy dyplom z tytułem ratownika medycznego.

 

DYSPOZYTORZY

 

Wnioskujący powinien mieć -w celu okazania- dowód osobisty, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub pierwszy dyplom
z tytułem ratownika medycznego, 
zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku dyspozytora medycznego.

 

Ratownik medyczny ma obowiązek przedstawienia wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego, do wgladu, karty doskonalenia zawodowego, niezwłocznie po zakończeniu danego okresu edukacyjnego, w terminie nie dłuższym niz 30 dni od zakończenia danego okresu edukacyjnego.

 Składanie i odbiór wniosków odbywa się w pokoju nr 133

Osoba prowadząca sprawy:

Urszula Świerżewska - starszy inspektor wojewódzki
tel. 91 430 31 13
e-mail: uswirzew@szczecin.uw.gov.pl


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Istnieje możliwość odebrania karty przez inną osobę po wypełnieniu upoważnienia zamieszczonego na naszej stronie.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO W FORMIE PAPIEROWEJ.Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek ratownika medycznego
format pliku pdf .pdf
182.3 kB
2020-06-17, 09:42:27
2
wniosek dyspozytora medycznego
format pliku pdf .pdf
181.8 kB
2020-06-17, 09:56:18
3
Upoważnienie
format pliku pdf .pdf
16.6 kB
2018-06-14, 12:47:27


Galeria zdjęć:


3113.3 kB
2336 x 4160 pix
cofnij do druku na górę