Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Medycyna szkolna - Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne



Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2018-09-05, 11:47:43
2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009, Nr 139, poz. 1133)
format pliku html .html
kB
2014-05-23, 11:47:22
3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 86)
format pliku html .html
kB
2016-06-03, 11:41:48
4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 193)
format pliku html .html
kB
2017-04-19, 11:46:25
5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 753)
format pliku html .html
kB
2018-06-12, 14:37:47
6
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018
format pliku html .html
kB
2018-06-12, 14:39:11
7
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 997)
format pliku html .html
kB
2018-06-12, 14:40:06
8
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2018-06-12, 14:47:19
cofnij do druku na górę